Om søknaden til ph.d-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid

Søknad om prosjekt tilknyttet Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Du kan lese om prosedyren for opptak til stipendiatstillinger her. 

Når skal søknaden sendes?

Stipendiatstillinger utlyses og tilsettes én gang i året, med oppstart 1. oktober. Neste søknadsfrist er 1. februar 2018.

Se fullstendig stillingsutlysning

Hva skal en søknad inneholde og hvordan bygges den opp?

1. Prosjektbeskrivelse

2. Søknadsskjema

3. Vedlegg

Prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelen skal være på maks 2500 ord

En rekke hovedpunkter må være utfylt:

Tittel:  Tittelen kan være både engasjerende, provoserende og tabloid, men den må være selvforklarende. Husk å oppgi ditt navn som opphav til prosjektet.

Kontekst: Plassering av eget kunstnerisk ståsted/arbeid i forhold til eget fagfelt nasjonalt og internasjonalt. Hvem har undersøkt tilsvarende problemstillinger nasjonalt og internasjonalt? På hvilken måte supplerer eller kritiserer ditt prosjekt eksisterende resultater på feltet? Du må også avgrense og/eller definere sentrale begreper i prosjektet. Hvordan bidrar prosjektet ditt til nyvinninger på feltet? 

Kunstnerisk metode/prosess: Beskrivelse av hvordan du ønsker å besvare dine spørsmål eller hvordan du vil undersøke feltet. Hvilken systematikk (for eksempel regelmessige fremføringer/presentasjoner/bruk av referansegruppe etc.) og hvilke former for offentlig formidling planlegger du? (institusjonelt, nasjonalt, internasjonalt).

Resultat: Hvilken form skal presentasjonen av det kunstneriske resultatet ha? (konsert/offentlig innspilling/annet?). Hvordan tenker du deg at den kritiske refleksjonen over prosjektet fremlegges? Eventuelt annen formidling av prosjektets resultater? (paper og presentasjoner institusjonelt, nasjonale og internasjonale fora.)

Vedlegg til søknaden 

Litteratur: Oppgi benyttet litteratur i søknaden, samt eventuell liste over litteratur som vil være essensiell for prosjektets gjennomføring.

Aktivitetsplan med milepæler: Beskrives på semesterbasis. Delprosjekter. Husk å legge inn de  obligatoriske stipendiatsamlingene i aktivitesplanen din. 

Budsjett: Sannsynliggjør at prosjektet kan gjennomføres med de ressurser som stilles til rådighet. Oppgi eventuelle eksterne ressurser som kan være inngått (intensjonsavtaler eller tilsvarende) som styrker prosjektet. Hver stipendiat tildeles prosjektmidler på 180 000NOK. Dette beløpet skal også dekke deltakelse på stipendiatsamlingene og andre obligatoriske aktiviteter.  

Dokumentasjon av formell faglig kompetanse: CV / vitnemål

Dokumentasjon av relevante kunstneriske aktiviteter: Maksimalt 5 eksempler.

Dokumentasjon av kunstnerisk praksis: inntil fem arbeider. Kunstnerisk dokumentasjon formidles primært som hyperlenke til avspillings- eller visningssted for mediet.

Forslag til veiledere: Husk at hovedveileder skal være ansatt ved NMH. Dersom hovedveileder ikke er det, skal du ha en medveileder ved NMH. 

Spørsmål om søknad og søknadsprosess kan sendes til FoU-rådgiver Birgitte O. Pollen: birgitte.o.pollen@nmh.no / 23 36 70 15 

imported-image

Birgitte Oppegaard Pollen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 15. januar 2018