Søknadsprosessen for det vitenskapelige ph.d.-programmet

Det gjøres opptak til det vitenskapelige ph.d.-programmet en gang pr år, med studiestart 1. september.

Søknadsfrist

1. februar

Opptak

De fleste som søker opptak til ph.d.-programmet søker også stipendiatstilling ved Norges musikkhøgskole. Tilsetting i stipendiatstillinger og opptak til programmet foretas i samme prosess. Det er mulig å søke opptak til programmet uten å søke stipendiatstilling dersom man kan dokumentere annen finansiering.

Alle benytter samme søknadsskjema, uavhengig av finansiering. For alle gjelder søknadsfristen 1. februar.

Slik søker du:

1. Les utlysningsteksten nøye

Stillingen lyses ut i desember.

2. Klargjør vedleggene som skal følge søknaden

Følgende dokumentasjon skal lastes opp i søknadsskjemaet:

 1. Prosjektbeskrivelse (inntil 2000 ord). Veiledning for prosjektbeskrivelse. 
 2. CV
 3. Dokumentasjon på opptaksgrunnlag (master)
 4. Utøvende dokumentasjon dersom dette er en del av prosjektbeskrivelsen
 5. Eventult dokumentasjon av språkferdigheter. For søkere med annet morsmål enn norsk/svensk/dansk, se engelske nettsider for spesifikasjon av språkkrav.

Gi vedleggene navn slik: «Etternavn_prosjektbeskrivelse» «Etternavn_CV» «Etternavn_master vitnemål» osv. Det er en forutsetning for behandling av søknaden at det går tydelig frem av dokumentets navn hva det inneholder.  

Utøvende dokumentasjon sendes fortrinnsvis som lenker (til f.eks. YouTube, Spotify) eller som filer via filemail.com eller Uninetts filsender (for de som er studenter ved en høgskole) til phdprogram@nmh.no. Det må gå tydelig frem hvem som er avsender. 

3. Søk stipendiatstilling/opptak til programmet

Når alle vedlegg er klare, fyller du ut søknadsskjema (publiseres i desember). Du blir her tatt gjennom søknadsskjemaet steg for steg og laster opp vedlegg.

Viktige frister og datoer for opptak 2018

 • Ca 1. desember 2017: Utlysning av stipendiatstillinger
 • 6. desember 2017 kl 13:30-15:00: Informasjonsmøte/søkerseminar med veiledning i "hvordan skrive prosjektbeskrivelse" på styrerommet (rom 140 - "bak" kantina)
 • Innen 26. mars 2018: Tilbakemelding på sakkyndig vurdering av prosjektbeskrivelsene og innkalling til intervju for aktuelle kandidater
 • 5. og 6. april 2018: Intervju
 • Innen 1. juni 2018: Bekjentgjøring av opptak og tilsetting
 • 1. september: Studiestart/start stipendiatperiode

Kontakt

imported-image

Solveig Christensen

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
oivind.r.varkoy.jpg

Øivind Varkøy

Professor

Musikkpedagogikk

Sist oppdatert: 6. februar 2018