Søknadsprosessen for det vitenskapelige ph.d.-programmet

Hvordan søker du opptak til det vitenskapelige ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole?

Søknadsfrist og oppstart?

Ph.d. stipendiatstillingene 2019 er nå utlyst.

Søknadsfristen er 1. februar kl. 15.00. Oppstart er 1. september 2019.

De fleste som søker opptak til ph.d.-programmet søker også stipendiatstilling ved Norges musikkhøgskole. Tilsetting i stipendiatstillinger og opptak til programmet foretas i samme prosess. Det er mulig å søke opptak til programmet uten å søke stipendiatstilling dersom man kan dokumentere annen finansiering.

Alle benytter samme søknadsskjema, uavhengig av finansiering. For alle gjelder søknadsfristen 1. februar.

Slik søker du:stipendiater

1. Les utlysningsteksten nøye

Stillingsutlysning til det vitenskapelige ph.d.programmet i musikk.

2. Klargjør vedleggene som skal følge søknaden

Følgende dokumentasjon skal lastes opp i søknadsskjemaet:

 1. Prosjektbeskrivelse (inntil 2000 ord). Veiledning for prosjektbeskrivelse. 
 2. CV
 3. Dokumentasjon på opptaksgrunnlag (master)
 4. Utøvende dokumentasjon dersom dette er en del av prosjektet. Vær oppmerksom på at utøving kun kan inngå som illustrasjon/empiri/vedlegg til det vitenskapelige produktet. Utøvende dokumentasjon skal sendes inn i form av lenker til f.eks. YouTube eller Spotify, se felt for dette i søknadsskjemaet.
 5. Eventult dokumentasjon av språkferdigheter. For søkere med annet morsmål enn norsk/svensk/dansk, se engelske nettsider for spesifikasjon av språkkrav.

Gi vedleggene navn slik: «Etternavn_prosjektbeskrivelse» «Etternavn_CV» «Etternavn_master vitnemål» osv. Det er en forutsetning for behandling av søknaden at det går tydelig frem av dokumentets navn hva det inneholder. 

3. Søk stipendiatstilling/opptak til programmet

Når alle vedlegg er klare, fyller du ut søknadsskjema (lenke nederst i stillingsutlysningen) Du blir her tatt gjennom søknadsskjemaet steg for steg og laster opp vedlegg.

Viktige frister og datoer for opptak 2019

 • Ca 1. desember 2018: Utlysning av stipendiatstillinger
 • Mandag 17. desember 2018 kl 14-16: Informasjonsmøte på styrerommet (rom 140 - "bak" kantina). Møtet holdes på norsk.
 • 1. februar 2019 kl 15:00: Søknadsfrist
 • Innen 25. mars 2019: Tilbakemelding på sakkyndig vurdering av prosjektbeskrivelsene og innkalling til intervju for aktuelle kandidater
 • Tirsdag 9. og onsdag 10. april 2019: Intervju
 • Innen 2. mai 2019: Frist for ettersendig av dokumentasjon på norsk-ferdigheter for dem det gjelder
 • Innen 31. mai 2019: Bekjentgjøring av opptak og tilsetting
 • 1. september 2019: Studiestart/start stipendiatperiode

Kontakt

imported-image

Solveig Christensen

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
oivind.r.varkoy.jpg

Øivind Varkøy

Professor

Musikkpedagogikk

Sist oppdatert: 29. november 2018