Søknadsinformasjon ph.d.

Det gjøres opptak til ph.d.-programmet en gang pr år, med studiestart 1. september.

Søknadsfrist

1. februar

Opptak

De fleste som søker opptak til ph.d.-programmet søker også stipendiatstilling ved Norges musikkhøgskole. Tilsetting i stipendiatstillinger og opptak til programmet foretas i samme prosess. Det er mulig å søke opptak til programmet uten å søke stipendiatstilling dersom man kan dokumentere annen finansiering.

Alle benytter samme søknadsskjema, uavhengig av finansiering. For alle gjelder søknadsfristen 1. februar.

Slik søker du:

1. Les utlysningsteksten nøye

Utlysningen legges ut innen 1. desember.

2. Klargjør vedleggene som skal følge søknaden

Følgende dokumentasjon skal lastes opp i søknadsskjemaet:

  1. Prosjektbeskrivelse (inntil 2000 ord). Veiledning for prosjektbeskrivelse. 
  2. CV
  3. Dokumentasjon på opptaksgrunnlag (master)
  4. Utøvende dokumentasjon dersom dette er en del av prosjektbeskrivelsen

Gi vedleggene navn slik: «Etternavn_prosjektbeskrivelse» «Etternavn_CV» «Etternavn_master vitnemål» osv. Det er en forutsetning for behandling av søknaden at det går tydelig frem av dokumentets navn hva det inneholder.  

Utøvende dokumentasjon sendes fortrinnsvis som lenker (til f.eks. YouTube, Spotify) eller som filer via filemail.com eller Uninetts filsender (for de som er studenter ved en høgskole) til phdprogram@nmh.no. Det må gå tydelig frem hvem som er avsender. 

3. Søk stipendiatstilling/opptak til programmet

Når alle vedlegg er klare, gå til søknadsskjema. Du blir her tatt gjennom søknadsskjemaet steg for steg og laster opp vedlegg.

Søknadsskjema legges ut innen 1. desember.

Viktige frister og datoer for opptak 2017

1. desember 2016 (senest): Utlysning av stipendiatstillinger

6. desember 2016 kl 16: Informasjonsmøte/søkerseminar med veiledning i "hvordan skrive prosjektbeskrivelse". Rom 139.

PPT 1: Om ph.d.-programmet, opptaks- og tilsettingsprosess (Solveig Christensen)

PPT 2: Om prosjektbeskrivelsen (Aslaug Slette)

12. desember 2016 kl 12: Frist for innsending av prosjektskisse (frivillig) på inntil 1,5 side for kommentar. NB - tilbakemelding blir gitt fra noen som ikke er involvert i den videre vurderingsprosessen og gir ingen garanti for godkjenning. Dette tilbudet er forbeholdt de som deltok på søkereseminaret 6.12. med mindre annet er avtalt (grunnet stort oppmøte). Skissen MÅ følge oppgitt struktur, se PPT 1.

19. desember 2016: Frist for tilbakemelding på prosjektskisse (gis pr e-post)

1. februar 2017: Søknadsfrist

7. april (senest): Innkalling til intervju Sakkyndig vurdering av prosjektbeskrivelsen sendes alle søkere (støtteverdig/ikke støtteverdig)

20. og 21. april: Intervju

1. juni: Seneste bekjentgjøring av hvem som får tilbud om stipendiatstilling/tas opp på programmet

1. september: Studiestart/start stipendiatperiode

Kontakt

imported-image

Solveig Christensen

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
oivind.r.varkoy.jpg

Øivind Varkøy

Professor

Musikkpedagogikk

Sist oppdatert: 7. juni 2017