Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Digi­tal fag­pe­da­go­gisk dag 29. okto­ber 2020 — Den utfors­ken­de og mest­ren­de elev!

Verdigrunnlag og prinsipp i musikkopplæring. Hvordan jobbe med fagfornyelsens musikkopplæring på kulturskoler og videregående skoler?

Fagpedagogisk dag er årets store etterutdanningsdag der du kan møte kolleger, få faglig påfyll og bli inspirert! Dagen er digital, gratis og arrangeres på samme dag som Operasjon dagsverk slik at det skal være enkelt for deg som jobber i skolen å delta. Vi ønsker at dagen skal være et bidrag til faglig fordypning og inspirasjon for alle som underviser i musikk.

Medvirkende

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning