Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

GRUV 17. – 27. januar

Barnekonsert.jpg

Norges musikkhøgskole inviterer til eit digitalkurs i GRUV – Glede, Rytme, Utvikling og Vekst.

GRUV er eit digitalt, praktisk retta kurs for barnehagepedagogar og andre som jobbar med born som aktivt ynskjer å bruke musikk i sin arbeidskvardag. GRUV er ein enkel metodikk som skal bidra til meir rørsleglede hjå born, gjennom aktiv bruk av musikk. Dette kurset bygger på GRUV-rettleiier (2019).

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Publisert: 11. okt. 2021 — Oppdatert: 25. nov. 2021