Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Kom­po­si­sjons­kurs for ung­dom 17 – 27 år

Nærbilde av et noteark

NMH Komposisjonsprosjektet er et gratis samlingsbasert tilbud for ungdom som vil lage musikk og er nysgjerrig på å lære.

Undervisningen er sjangeruavhengig og det stilles ikke krav om forkunnskaper. Om du er interessert i å studere komposisjon videre, kan dette kurset være en forberedelse til dette.

Gratis

NMH Komposisjonsprosjektet er gratis og er finansiert av Norges musikkhøgskole.

Lærerne

NMH Komposisjonsprosjektet ledes av komponistene Rune Rebne og Anders Tveit. Rune Rebne er førsteamanuensis i komposisjon og doktorgradsstipendiat ved Norges musikkhøgskole. Anders Tveit er høgskolelektor i elektroakustisk komposisjon ved Norges musikkhøgskole.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.