Lederkonferansen 2019 - presentasjoner og

Her finner du presentasjonene fra innslagene under Lederkonferansen 2019. Pluss litt bonusmateriale.

 

Torsdag 25.04:

Silvija Seres - Kunst med eller mot teknologi (pdf)

Ola K. Berge - En kulturskole for alle? (pdf)

 

Fredag 26.04:

Bjerkestrand og Ødegaard - SMART ART - byen Stavanger (pdf)

Henning Bang - De seks R for effektive ledergrupper (pdf)

 

Parallell 2: Inkludering og ekskludering

Sidsel Karlsen - hvem inkluderes og ekskluderes i norsk musikkundervisning og -utdanning (pdf)

Adriana de Lorenzo Tillborg - Inkludering i kunst- og musikkskoler: refleksjoner fra svenske og nordiske perspektiver (prezi)

 

Parallell 3: Samhandling i kunst- og kulturopplæring

Lindeberg og Sørås - Friskunst nasjonal (pdf)

 

Innledning og avslutning:

Karin Sunderø - Innledningstekst Lederkonferansen 2019

Karin Sunderø - Avslutningstekst Lederkonferansen 2019

 

Bonusmateriale:

Artikkel - Ledelse gjennom effektive ledergrupper - BangMidelfart 2015 (pdf)

Oppspill (pdf)
KS og Norsk kulturskoleråd har i en toårsperiode samarbeidet om felles kultursatsing; Kulturprosjektet Oppspill. KS’ landsting vedtok i 2016 at KS skal styrke sin organisasjon innen kultur. Prosjektet har derfor lagt stor vekt på å kartlegge og identifisere kommuner og fylkeskommuners behov på kulturfeltet. På denne måten vil KS kunne foreta godt forankrede prioriteringer knyttet til sitt videre arbeid med kultur som interessepolitisk område.  Prosjektet skulle også bidra til å sette kulturskolene og kulturfeltet generelt inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon, i tillegg til å bidra til bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i KS.

«Guide til god ledelse» (pdf)
skal styrke ledere i kommunal sektor og støtte opp under arbeidet med å rekruttere og utvikle gode ledere i kommuner og fylkeskommuner. KS ønsker at ledelse settes høyere på dagsordenen. Enten du er ny i rollen eller har lang erfaring, kan du bruke denne guiden til å reflektere over ditt lederskap og bli en enda bedre leder.

 

Sist oppdatert: 2. mai 2019