Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikk­te­rapi­da­gen 2022

Et lyst klaver med tangenter. På toppen av pianoet står en vase med blomster i og et notehefte.

Vi ønsker velkommen til en dag med påfyll for musikkterapeuten!

Dagen begynner med innlegg av Ingeborg Nebelung og fysioterapeut Karen van der Starre som vil snakke om hvordan på best mulig måte ta vare på musikkterapeutkroppen i en hverdag som kan være preget av både stress, tunge løft og ugunstige arbeidsstillinger. Hans Petter Solli og Christine Wilhelmsen følger opp dette med å snakke om musikkterapeutpsyken, om selvforvaltning og self-care når jobb og klienter "blir med hjem".

Etter lunsj blir det parallelle sesjoner med fokus på metodikkutveksling, diskusjoner og aktiviteter på ulike felt, ledet av musikkterapeutene Christine Wilhelmsen (ungdom og barnevern), Ingeborg Nebelung (spes. ped), Tone S. Kvamme (eldrehelse) og Hans Petter Solli (psykisk helse).

Det blir servert kaffe og te, men ta med egen lunsj.

Fagmiljøer

Publisert: 18. okt. 2021 — Oppdatert: 3. okt. 2022