Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikk­te­rapi­da­gen utsatt – ny dato kom­mer snart

Et lyst klaver med tangenter. På toppen av pianoet står en vase med blomster i og et notehefte.

Er du klar for en dag med musikkterapifaglig inspirasjon? Vi inviterer til gratis kursdag for musikkterapeuter og musikkterapistudenter!

Dagen begynner med et innlegg av Gro Trondalen om self-care. Ingeborg Nebelung og fysioterapeut Karen van der Starre følger opp dette med å snakke om hvordan på best mulig måte ta vare på seg selv i dette yrket, fysisk og psykisk. Etter lunsj blir det parallelle sesjoner med fokus på metodikkutveksling og aktiviteter på ulike felt, ledet av musikkterapeutene Christine Wilhelmsen (ungdom og barnevern), Kjersti Johansson (tidlig innsats/barn med nedsatt funksjonsevne), Tone S. Kvamme (eldrefeltet) og Hans Petter Solli (psykisk helse).

Det blir servert kaffe, men ta med egen lunsj.

Fagmiljøer

Publisert: 18. okt. 2021 — Oppdatert: 8. mar. 2022