Presentasjoner fra Pedagogdagene 2016

Trine Vollan: Filmen "Den gode lærer" er tilgjengelig på DVD, og kan kjøpes ved å ta kontakt med Trine Vollan på trinevo@frisurf.no. Pris: 200,-.

Filmskaper Trine Vollan reiser også gjerne ut og viser filmen, innleder og leder samtaler rundt tematikken.

 

John Vinge: Vurdering for læring

 

Referat fra diskusjonsgrupper om "vurdering for læring"

Dans
Teater

 

Tania Rodriguez: Fra Polardans 2016 (Tromsø kulturskole)

Music:  Shostakovich. Jazz Suite No. 2: VI. Waltz 2
Choreography: Tania Rodriguez
Dancers: Polardans 2016 Nivå 1 (11-13 år)
Costume: Tromsø Kulturskole

 

Kristin Kjølberg: Critical Response Process (MU2)

Kristin Kjølberg: Samtaler om kunstnerisk kvalitet (MU3)

Roy Skog: Rytmehuset (MU4).
Roy Skog og Cathrine Bull Thorshaug har laget en metodebok i rytmikk, spill, sang og kreativ dans for undervisning av barn fra førskole til 4. trinn i grunnskolen. Den kan bestilles her.

Sist oppdatert: 22. august 2016