Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

For­dyp­nings­stu­di­et i diri­ge­ring på mas­ter­nivå – ett år

To hender strekker seg ut i et mørkt rom.

Vil du bli dirigent? Fordypningsstudiet i dirigering på masternivå gir deg mulighet for spesialisering i enten orkester-/korpsledelse eller korledelse.

Det blir ikke tatt opp nye studenter til dette studiet i 2022.

Vil du bli dirigent? Fordypningsstudiet i dirigering på masternivå gir deg mulighet for spesialisering i enten orkester-/korpsledelse eller korledelse. I studiet står din egenutvikling som dirigent sentralt. I tillegg skal du opparbeide inngående repertoarkunnskaper for å kunne utøve dirigentyrket på et avansert nivå. Praksis med forskjellige ensembler inngår som en sentral del av studiet. Du kan eventuelt bygge ut studiet med ytterligere et år til en mastergrad.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer

Artikler relevante

Publisert: 13. mar. 2020 — Oppdatert: 13. okt. 2021