Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

For­dyp­nings­stu­di­um i utøving på masternivå

En kvinne og to menn står på en scene med hver sin cello. Kvinner står bøyd over to noteark og de to mennene står med ryggen til.

Studiet er ettårig og tilbys søkere med bakgrunn i klassisk musikk.

Det blir ikke tatt opp nye studenter til dette studiet i 2022.

Det passer for deg som ønsker et ekstra studieår for å videreutvikle deg som utøvende musiker, fordype deg i et spesielt repertoar eller forberede deg til prøvespill/konkurranse. Studiet kan innpasses i en toårig mastergrad ved NMH, og utgjør da første år. Det vil ikke være anledning til å begynne forfra på masterstudiet i utøving etter man har fullført fordypningsstudiet i utøving på masternivå. Dersom man ønsker å innpasse studiet i en toårig mastergrad må man prøvespille på nytt.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer

Artikler relevante

Publisert: 13. mar. 2020 — Oppdatert: 13. okt. 2021