Fordypningsstudiet i dirigering på masternivå - ett år (Ikke opptak i 2020)

Normert studietid

1 år (60 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Søknadsfrist

Det blir ikke tatt opp nye studenter til dette studiet i 2020! For opptak til førstkommende studieår, se det toårige programmet Masterstudiet i dirigering.

Søknadsprosess og opptaksprøver

Kort om studiet

Vil du bli dirigent? Fordypningsstudiet i dirigering på masternivå gir deg mulighet for spesialisering i enten orkester-/korpsledelse eller korledelse. I studiet står din egenutvikling som dirigent sentralt. I tillegg skal du opparbeide inngående repertoarkunnskaper for å kunne utøve dirigentyrket på et avansert nivå. Praksis med forskjellige ensembler inngår som en sentral del av studiet. Du kan eventuelt bygge ut studiet med ytterligere et år til en mastergrad.

Studieplan for fordypningsstudiet i dirigering på masternivå (startkull 2019)

Opptakskrav

For opptak kreves bachelorgrad i musikk eller tilsvarende. I opptaksgrunnlaget må det inngå minimum 60 studiepoeng dirigeringsstudier. I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver. Søkere som ikke har 60 studiepoeng dirigeringsstudier kan dokumentere tilsvarende kompetanse gjennom praktiske prøver. Det kreves likevel bachelorgrad i musikk. Det er et begrenset antall studieplasser.

Søkeren må ha

  • et høyt nivå som utøver på sitt hovedinstrument
  • en forholdsvis omfattende erfaring i å lede forskjellige kor/ensembler
  • bred musikalsk erfaring

Søkere som allerede har gjennomført et mastergradsstudium i dirigering ved NMH, kan ikke tas opp til dette programmet.

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med fagpersonene under:

Kontaktperson orkesterdirigering

ole.k.ruud.jpg

Ole Kristian Ruud

Professor

Orkesterledelse

Kontaktperson kordirigering

imported-image

Grete Pedersen

Professor

Korledelse

tabita_berglund-f Siv Dolmen.jpg
Dirigering

Musikalitet og lederegenskaper.