Profilbilde kontrabass beethoven

Fordypningsstudiet i utøving på masternivå - ett år

Normert studietid

1 år (60 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Søknadsfrist

15. desember. SøknadsWeb åpner 1. november.

Søknadsprosess og opptaksprøver

Kort om studiet

Studiet er ettårig og tilbys søkere med bakgrunn innen klassisk musikk. Det passer for deg som ønsker et ekstra studieår for å videreutvikle deg som utøvende musiker, fordype deg i et spesielt repertoar eller forberede deg til prøvespill/konkurranse. Du kan eventuelt bygge ut studiet med ytterligere et år til en mastergrad.

Studenter på orkesterinstrumenter har mulighet til å søke om å få praksisplass i Oslo-Filharmonien eller Det Norske Kammerorkester. Det er knyttet et stipend til denne ordningen. Stipendet er på kr.10.000,-  per prosjekt, i alt kr. 60.000,- per år.

Studieplan for fordypningsstudiet i utøving på masternivå (startkull 2018)

Opptakskrav

For opptak kreves bachelorgrad i musikk eller tilsvarende, med minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag.

I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver tilsvarende opptaksprøvene til mastergradsprogrammet i utøving – studieretning soloinstrument/kammermusikk. Nivå ved opptaksprøven forventes å være tilsvarende fireårig bachelorutdanning i utøving. Det er et begrenset antall studieplasser.

Søkere som allerede har gjennomført et utøvende mastergradsstudium ved NMH eller ved Barratt Dues musikkinstitutt, kan ikke tas opp til dette programmet.

Se også Påbyggingsstudium i utøving på bachelornivå.

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

imported-image

Kjell Tore Innervik

Førsteamanuensis

Slagverk