Profilbilde kontrabass beethoven

Fordypningsstudiet i utøving på masternivå - ett år (Ikke opptak i 2020)

Normert studietid

1 år (60 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Søknadsfrist

Det blir ikke tatt opp nye studenter til dette studiet i 2020! For opptak førstkommende studieår, se det toårige programmet Masterstudiet i utøving.

Søknadsprosess og opptaksprøver

Kort om studiet

Studiet er ettårig og tilbys søkere med bakgrunn innen klassisk musikk. Det passer for deg som ønsker et ekstra studieår for å videreutvikle deg som utøvende musiker, fordype deg i et spesielt repertoar eller forberede deg til prøvespill/konkurranse. Studiet kan innpasses i en toårig mastergrad ved NMH, og utgjør da første år. Det vil ikke være anledning til å begynne forfra på masterstudiet i utøving etter man har fullført fordypningsstudiet i utøving på masternivå. Dersom man ønsker å innpasse studiet i en toårig mastergrad må man prøvespille på nytt.

Studenter på orkesterinstrumenter har mulighet til å søke om praksisplass i Oslo-Filharmonien eller Det Norske Kammerorkester. Det er knyttet et stipend til denne ordningen. Stipendet er på 10 000 kr. per prosjekt, i alt 60 000 kr. per år. Det er et eget prøvespill til ordningen, og du må søke på ordningen samtidig som du søker studieplass.

Studieplan for fordypningsstudiet i utøving på masternivå (startkull 2019)

Opptakskrav

For opptak kreves bachelorgrad i musikk eller tilsvarende, med minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag.

I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver tilsvarende opptaksprøvene til mastergradsprogrammet i utøving – studieretning soloinstrument/kammermusikk. Nivå ved opptaksprøven forventes å være tilsvarende fireårig bachelorutdanning i utøving. Det er et begrenset antall studieplasser.

Søkere som allerede har gjennomført et utøvende mastergradsstudium ved NMH eller ved Barratt Dues musikkinstitutt, kan ikke tas opp til dette programmet.

Se også Påbyggingsstudium i utøving på bachelornivå.

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

E-post: opptak@nmh.no

Telefon: +47 23 36 70 00 (telefontid 12.00–15.00 mandag til fredag).

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

imported-image

Kjell Tore Innervik

Førsteamanuensis

Slagverk

Bass-kasser f Kyrre Lien web.jpg
Fagmiljøer

NMH har Norges største fagmiljø innen musikk. Vi utdanner instrumentalister, sangere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Se filmer og les om aktiviteter, lærere og muligheter.