Profilbilde kontrabass beethoven

Fordypningsstudiet i utøving på masternivå - ett år

Normert studietid

1 år (60 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Søknadsfrist

15. desember. SøknadsWeb åpner 1. november.

Søknadsprosess og opptaksprøver

Kort om studiet

Studiet er ettårig og tilbys søkere med bakgrunn innen klassisk musikk. Det passer for deg som ønsker et ekstra studieår for å videreutvikle deg som utøvende musiker, fordype deg i et spesielt repertoar eller forberede deg til prøvespill/konkurranse. Studiet kan innpasses i en toårig mastergrad ved NMH, og utgjør da første år. Det vil ikke være anledning til å begynne forfra på masterstudiet i utøving etter man har fullført fordypningsstudiet i utøving på masternivå. Dersom man ønsker å innpasse studiet i en to-årig mastergrad må man prøvespille på nytt.

Studenter på orkesterinstrumenter har mulighet til å søke om praksisplass i Oslo-Filharmonien eller Det Norske Kammerorkester. Det er knyttet et stipend til denne ordningen. Stipendet er på kr.10.000,-  per prosjekt, i alt kr. 60.000,- per år. Det er et eget prøvespill til ordningen, og du må søke på ordningen samtidig som du søker studieplass.

Studieplan for fordypningsstudiet i utøving på masternivå (startkull 2019)

Opptakskrav

For opptak kreves bachelorgrad i musikk eller tilsvarende, med minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag.

I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver tilsvarende opptaksprøvene til mastergradsprogrammet i utøving – studieretning soloinstrument/kammermusikk. Nivå ved opptaksprøven forventes å være tilsvarende fireårig bachelorutdanning i utøving. Det er et begrenset antall studieplasser.

Søkere som allerede har gjennomført et utøvende mastergradsstudium ved NMH eller ved Barratt Dues musikkinstitutt, kan ikke tas opp til dette programmet.

Se også Påbyggingsstudium i utøving på bachelornivå.

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

imported-image

Kjell Tore Innervik

Førsteamanuensis

Slagverk