musikkteknologi2 fb.jpg
Foto: Brian Cliff Olguin

Masterstudiet i utøvende musikkteknologi og elektroakustisk komposisjon

Normert studietid

2 år (120 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Søknadsfrist

15. desember. Søknadsweb åpner 1. november

Søknadsprosess og opptaksprøver

Kort om studiet

Mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi og elektroakustisk komposisjon er et tilbud til deg som ønsker å fordype deg i å komponere og utøve med musikkteknologi som arbeidsverktøy. Det er en toårig musikkfaglig utdanning på høyt nivå som er rettet mot praktisk kunstnerisk arbeid innen utøving, elektroakustisk komposisjon og musikkproduksjon. Programmet kvalifiserer deg til å arbeide som utøvende musiker og musikkteknolog eller arbeid innen musikkproduksjon og komposisjon/arrangering hvor musikkteknologiske verktøy er sentrale.   

I løpet av programmet skal du gjennomføre et masterarbeid. Masterarbeidet skal bygge på prosjektbeskrivelsen fra søknad om opptak som du videreutvikler og ferdigstiller i løpet av studiets første semester. Eksempler på prosjektområder i masterarbeidet (disse kan også kombineres):

  • musikkteknologi i egen instrumentalutøving
  • elektroakustisk eller akusmatisk komposisjon og utøving
  • musikkproduksjon der musikkteknologi er hovedverktøy

Studieplan for mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi (startkull 2019)

Det er gjort endringer i programbeskrivelsen for startkull 2020. Se endringene (pdf)

Studiet vil kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram og stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Opptakskrav

Søkere til studiet må ha følgende kvalifikasjoner:

  • Bachelorgrad i utøvende musikk, eller
  • Bachelorgrad i komposisjon, eller
  • Bachelorgrad i musikkteknologi

eller tilsvarende utdanning, med minimum 80 sp fordypning i utøving, komposisjon eller musikkteknologi.

Søknadsprosess og opptaksprøver for Masterstudiet i utøvende musikkteknologi og elektroakustisk komposisjon

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

imported-image

Natasha Barrett

Professor

Elektroakustisk komposisjon

lyden av musikkteknologi.jpg
Musikkteknologi

Musikken i sentrum og musikkteknologien som verktøy og instrument.