Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Mas­ter­stu­di­et i utøven­de musikk­tek­no­lo­gi og elekt­ro­akus­tisk komposisjon

En student står på en scene og spiller på en synth. Han har på headset og ser ned på en datamaskin.

Dette studiet er for deg som ønsker å fordype deg i å komponere og utøve med musikkteknologi som verktøy.

Det er ikke opptak til dette studiet i 2022.

Det er en toårig musikkfaglig utdanning på høyt nivå som er rettet mot praktisk kunstnerisk arbeid innen utøving, elektroakustisk komposisjon og musikkproduksjon. Programmet kvalifiserer deg til å arbeide som utøvende musiker og musikkteknolog eller arbeid innen musikkproduksjon og komposisjon/arrangering hvor musikkteknologiske verktøy er sentrale.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer

Artikler relevante

Publisert: 13. mar. 2020 — Oppdatert: 13. okt. 2021