musikkteknologi2 fb.jpg
Foto: Brian Cliff Olguin

Masterstudiet i utøvende musikkteknologi

Normert studietid

2 år (120 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Søknadsfrist

15. desember. SøknadsWeb åpner 1. november

Søknadsprosess og opptaksprøver

Kort om studiet

Mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi er et tilbud til deg som ønsker å fordype deg innenfor musikkteknologi. Det er en toårig musikkfaglig utdanning på høyt nivå som er rettet mot praktisk kunstnerisk arbeid innen utøving, programmering, komposisjon eller arrangering. Programmet kvalifiserer deg til å arbeide som utøvende musiker og musikkteknolog eller arbeid innen musikkproduksjon og komposisjon/arrangering hvor musikkteknologiske verktøy er sentrale.   

I løpet av programmet skal du gjennomføre et masterarbeid. Prosjektområder i masterarbeidet kan være:

  • musikkteknologi i egen instrumentalutøving
  • musikkproduksjon i kombinasjon med utøving/arrangering og komposisjon
  • programmering i kombinasjon med egen eller andres instrumentalutøving

Studieplan for mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi (startkull 2018)

Studiet vil kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram og stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Opptakskrav

Søkere til studiet må ha følgende kvalifikasjoner:

  • Bachelorgrad i utøvende musikk, eller
  • Bachelorgrad i komposisjon, eller
  • Bachelorgrad i musikkteknologi

eller tilsvarende utdanning, med minimum 80 sp fordypning i utøving, komposisjon eller musikkteknologi.

Søknadsprosess og opptaksprøver for Masterstudiet i utøvende musikkteknologi

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

imported-image

Natasha Barrett

Professor

Elektroakustisk komposisjon