Ut av boblen midt

Masterstudiet i utøving

Normert studietid

2 år (120 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Søknadsfrist

15. desember. SøknadsWeb åpner 1. november

Søknadsprosess og opptaksprøver

Opptakskrav

Les om opptakskrav nederst på siden

Studieretninger

Kort om studiet

Mastergradsstudiet i utøving er en toårig musikkfaglig utdanning på høyt nivå som skal skape dyktige og selvstendige musikere. I løpet av studiet skal du planlegge og gjennomføre et masterarbeid. Dette er ditt eget kunstneriske prosjekt, der du selv velger tema og er ansvarlig for gjennomføringen. Arbeid med å bygge opp repertoar på hovedinstrumentet inngår som en sentral del i studiet.

Studieplan for mastergradsstudiet i utøving (startkull 2019)

Studiet vil kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram og stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Studiet er delt i sju studieretninger:

1. Soloinstrument/kammermusikk

Studieretningen er innrettet mot klassisk musikk og gir mulighet for fordypning i soloinstrument eller kammermusikk. Første semester er det ingen forskjell på fordypningene. De studentene som ønsker og får innvilget å fortsette studiet som kammermusikkgruppe vil få full oppfølging og undervisning i kammermusikk fra og med andre semester. Masterarbeidet må da gjennomføres med kammermusikkgruppen. Til denne studieretningen søker du individuelt, og kammermusikkgrupper blir satt sammen av studentene som er tatt opp til studiet.

Studenter på orkesterinstrumenter har mulighet til å søke om å få praksisplass i Oslo-Filharmonien eller Det Norske Kammerorkester.Det er knyttet et stipend til denne ordningen. Stipendet er på kr. 10.000,-  per prosjekt, i alt kr. 60.000,- per år.

2. Improvisert musikk/jazz

Studieretningen er for deg som ønsker å videreutvikle deg som musiker innenfor improvisert musikk/jazz. Studiet sikter på å gjøre deg mer bevisst på din musikalske identitet, og dine roller og muligheter innenfor musikklivet. Sentralt for studiet står det å skape og gjennomføre kunstneriske prosjekter. Masterarbeidet har et stort omfang som krever at du har gode evner til å fordype deg i kunstneriske utfordringer over tid.

Studiet kan søkes av ensembler eller enkeltutøvere. Alle medlemmene i ensemblet må sende egen søknad. Dersom du søker individuelt, er forutsetningen for opptak at det foreligger tilfredsstillende samspillmuligheter i studiet.

> Til toppen

3. Den komponerende musiker (NoCom)

Mastergradsstudiet Den komponerende musiker (The Composing Musician - NoCom) er for deg som vil kombinere din utøvende virksomhet med komposisjon innenfor jazzfeltet. Studiet er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole, Rytmisk Musikkonservatorium i København og Högskolan för Scen och Musik i Gøteborg. Annet og tredje av i alt fire semestre gjennomføres på partnerinstitusjonene. Formålet med studiet er å styrke og utfordre ditt personlige, kunstneriske prosjekt og musikalske uttrykk. Det legges opp til at at du selv tilrettelegger studiet slik at du skaffer deg den kompetansen som best støtter opp om ditt kunstneriske prosjekt.

Studieretningen er åpen både for søkere som har studert improvisert/rytmisk musikk og/eller komposisjon, og for andre musikere med relevante kvalifikasjoner. Det kreves bachelorgrad i musikk eller tilsvarende, med minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag. Du forventes å ha gode kvalifikasjoner både innen utøving og komposisjon, i tillegg til evne til skriftlig refleksjon rundt kunstneriske problemstillinger og prosjekter.

4. Folkemusikk

Studieretningen er et tilbud til enkeltpersoner og etablerte ensembler med bakgrunn i norsk og/eller nordisk folkemusikk. Dersom dere søker som ensemble, må alle medlemmene i ensemblet sende egen søknad.

> Til toppen

5. Akkompagnement og kammermusikk for klassiske pianister

Studieretningen er for klassiske pianister som ønsker å utdanne seg til akkompagnatør og kammermusiker på et høyt nivå. Dette er et yrkesrettet studium der du i tillegg til å utvikle deg som solist også arbeider med innstudering, prima vista-spill og samspill. Studiet krever et høyt pianistisk nivå og bred erfaring med akkompagnement og kammermusikk.

6. Operarepetitør

Studieretningen er for klassiske pianister som ønsker å utdanne seg til operarepetitør på det nivå som gjelder ved norske og utenlandske operahus. Kjernen i studiet er teoretisk og praktisk arbeid som repetitør med opera- og musikkdramatikkrepertoar, både alene og sammen med andre (sangere, sangpedagoger, instrumentalister, dirigenter og regissører).

I studiet inngår praksis som repetitør ved Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Den Norske Opera & Ballett (DNO&B). Det er knyttet et stipend til praksisen ved KHiO og DNO&B. Stipendet er på 60.000,- per år.

7. Utøving med teoretisk fordypning

Denne studieretningen er for deg som ønsker å kombinere det utøvende og det teoretiske i ditt masterarbeid. Studieretningen er ikke knyttet til noen bestemt sjanger. Masterarbeidet skal inneholde en utøvende og en skriftlig del som gjensidig skal belyse hverandre og fremstå som en helhet. Dette forutsetter at du som student har både evne og lyst til å arbeide med teoretiske og skriftlige problemstillinger parallelt med det utøvende. 

Studiet kan søkes av ensembler eller enkeltutøvere. Alle medlemmene i ensemblet må sende egen søknad.

Informasjonsmøte

Mandag 18. november kl. 12 er det informasjonsmøte om denne studieretningen.

NB: NMHs historieprosjekt lyser ut masterstipend på 30.000 kr til studenter som vil gjøre (skriftlige) masterarbeider med temaer som er relevante for prosjektet. Les mer om stipendet og hvordan du søker her.

Opptakskrav

For opptak kreves bachelorgrad i musikk eller tilsvarende, med minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag. I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver tilpasset den enkelte studieretning. Søkerens nivå ved opptaksprøven forventes å være tilsvarende fireårig bachelorutdanning i utøving. Det er et begrenset antall studieplasser.

Søknadsprosess og opptaksprøver for masterstudiet i utøving

> Til toppen

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med fagpersonene under:

Soloinstrument/Kammermusikk

imported-image

Kjell Tore Innervik

Førsteamanuensis

Slagverk

Improvisert musikk/Jazz

hakon.storm-mathiesen.jpg

Håkon Storm-Mathisen

Førsteamanuensis

Jazz-gitar, Jazz-teori

Den komponerende musiker

imported-image

Helge Sunde

Førsteamanuensis

Komposisjon, Musikkteori, Arrangering

Folkemusikk

imported-image

Unni Løvlid

Førsteamanuensis

Folkesang / kveding

Akkompagnement og kammermusikk for pianister

matti.hirvonen.JPG

Matti Hirvonen

Professor

Akkompagnement

Operarepetitør

Boris Schäfer

Boris Schäfer

Førsteamanuensis

Operarepetisjon

Utøving med fordypning

imported-image

Gjertrud Pedersen

Førsteamanuensis

Musikkhistorie

Bass-kasser f Kyrre Lien web.jpg
Fagmiljøer

NMH har Norges største fagmiljø innen musikk. Vi utdanner instrumentalister, sangere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Se filmer og les om aktiviteter, lærere og muligheter.