Masterstudium i kulturledelse

Norges musikkhøgskole og Handelshøyskolen BI har i lengre tid samarbeidet med sikte på å etablere en felles erfaringsbasert mastergrad i kulturledelse fra høsten 2015.

Samarbeidet har vært godt og det er utviklet studieplaner som beskriver innholdet i studiet. Vi må imidlertid nå konstatere at samarbeidet ikke fører fram i denne omgang. Det blir derfor ikke etablert noe mastergradsstudium i kulturledelse fra høsten 2015.

Norges musikkhøgskole vil arbeide videre med planer om å opprette et erfaringsbasert studium i kulturledelse. Vi kan ikke nå gi noen nærmere tidsplan for dette arbeidet. Vi vet at det er mange som venter på at dette studiet skal igangsettes, og det er viktig for oss å signalisere at vi ser et stort behov for et slikt studium.

Sist oppdatert: 9. april 2015