Øvingsskolen_2016_06.JPG

Øvingsskolen

Musikkskoletilbud for alle som vil! Undervisningen er ved studenter fra Norges musikkhøgskole.

Fakta

  • Instrumentalopplæring ved NMH-studenter
  • Ingen formelle krav, alle kan søke, gir ingen studiepoeng
  • Undervisning i 24 uker, fra september til mai

Pris:

Kr 2000 per studieår

Søknadsfrist

Søknadsfrist 20.mai for opptak påfølgende høst

Det er ingen ledige plasser for vårsemesteret 2017. Søknadsskjema for skoleåret 2017-2018 blir lagt ut medio april. 

Kort om opplæringstilbudet

Er du nybegynner eller viderekommen? Er du barn, ungdom eller voksen? Øvingsskolen er en praksisarena for Musikkhøgskolens studenter, og vi kan tilby et musikkskoletilbud for alle.

Det er ingen krav om å kunne spille et instrument, men du må disponere eget instrument. Undervisning er variert med individuelle timer, gruppetimer og samspill.

Eleven forplikter seg til å delta både i høst og vårsemesteret, da NMH-studenten skal ha kontinuitet i praksisen gjennom ett studieår.

Elever som blir tatt opp har plass kun for ett år av gangen. Inneværende elever må hvert år søke på ny for det på påfølgende skoleåret.

Undervisning

Undervisningen foregår tirsdager fra kl.15 og utover ettermiddag/kveld på Musikkhøgskolen (Majorstua, Oslo). Prosjekter og konserter finner vanligvis sted mellom kl.16.00 og 19.00. Eleven bør derfor være tilgjengelig i hele øvingsskoletiden. Undervisningsstart er første uken i september, og vi følger Musikkhøgskolens årsplan.

Undervisningen fordeles mellom

  • individuell undervisning i 30 minutter per uke
  • gruppeundervisning i 45 minutter per uke

Hvem underviser?

Studenter ved Musikkhøgkolens musikkpedagogikkstudium og ved Praktisk-pedagogisk videreutdanning (PPU). Faglærer til studenten vil annenhver uke være tilstede og observere undervisningen.

Pris

Det koster kr. 2000,- for ett studieår. Beløpet blir ikke refundert hvis eleven - mot formodning - slutter i løpet av skoleåret.

Kontaktperson

imported-image

Åste Jensen Sjøvaag

Førstekonsulent
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 14. november 2016