TUP hovedinstrument

Inngår i studieprogram
Emneansvarlig

Kort om emnet

Emnet gjelder for elever ved Musikkhøgskolens talentutviklingsprogram. Emnet gjennomføres i hele TUPperioden.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at eleven:

 • har instrumentale ferdigheter til å realisere musikalske intensjoner
 • viser kreative og skapende evner på instrumentet
 • kan fremføre musikk i ulike formidlingssituasjoner
 • behersker et variert repertoar fra ulike stilarter og tradisjoner
 • kan arbeide målrettet over tid, og anvende kunnskaper om prestasjonsforberedelse og øving
 • kan reflektere over egen musikalsk utøving og justere denne under veiledning

Innhold

Hoveddelen av emnet utgjøres av målrettet arbeid med:

Hovedinstrument:

 • innstudering av repertoar som er tilpasset den enkeltes instrumentaltekniske forutsetninger og interesser
 • tekniske øvelser
 • interpretasjon og formidling
 • øvings- og innstuderingsteknikker

Akkompagnement (for strykere, blåsere, sangere og eventuelt slagverkere (klassisk)):

 • innstudering av repertoar og samspill med akkompagnatør
 • veiledning i repertoaret med utgangspunkt i de musikalske, interpretatoriske og samspillmessige utfordringer som ligger i verket

Klassetime (for klassisk og folkemusikk):

 • trening i å vurdere og verbalt kommentere egne og andres fremføringer
 • trening i kommunikasjon med publikum, musikalsk og verbalt
 • drøfting av hva som skaper en god fremføring
 • trening på prøvespillsituasjoner

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Det vil bli tilrettelagt for konsert- og formidlingssituasjoner som eleven skal delta i.

Hovedinstrument:

 • for elever på Unge musikere: ukentlig individuell veiledning med hovedinstrumentlærer ved NMH. Det kan også bli gitt veiledning i gruppe
 • for elever på TUP: ukentlig individuell veiledning med hovedinstrumentlærer lokalt, samt individuell veiledning og/eller veiledning i gruppe med hovedinstrumentlærer ved NMH 12 ganger per år. Det skal
 • etableres kontakt mellom hovedinstrumentlærer ved NMH og lokal lærer.

Akkompagnement (for strykere, blåsere, sangere og eventuelt slagverkere (klassisk)):

 • individuelle timer med akkompagnatør
 • fremføring av repertoar sammen med akkompagnatøren i hovedinstrumenttimer, på klassetimer, konserter og årsprøver

Klassetime (kun for klassisk og folkemusikk):

 • samlinger i instrumentbaserte grupper (strykergruppe, treblåsergruppe, messinggruppe etc.) 12 ganger per år
   

Arbeidskrav

Obligatorisk deltakelse på TUP-samlingene

Avsluttende vurdering

Eleven vurderes i forhold til emnets læringsmål. Det gjennomføres årsprøver på hovedinstrumentet. Program fastsettes av hovedinstrumentlærer(e).

Sist oppdatert: 31. januar 2017