TUP samspill

Inngår i studieprogram
Emneansvarlig

Kort om emnet

Emnet gjelder for elever ved Musikkhøgskolens talentutviklingsprogram. Emnet gjennomføres i hele TUPperioden. Emnet skal gi eleven erfaring og ferdigheter i å utøve musikk i samspill med andre.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at eleven

  • kan formidle musikk sammen med andre
  • kan samarbeide med lærer og medelever om å løse musikalske utfordringer
  • har kjennskap til et variert repertoar innenfor aktuell sjanger og instrument

Innhold

Med utgangspunkt i den musikken som finnes for det enkelte instrument, kan emnet inneholde

  • innstudering og tolkning av musikk fra ulike epoker og i ulike sjangere
  • refleksjon rundt ulike aspekter ved musikalsk samhandling og rollefordelinger i samspillsituasjonen
  • komposisjon/arrangering/instrumentering/notasjon, knyttet opp mot undervisning i gehør og musikkteori

Organisering

Det settes opp ensembler hver høst basert på elevfordelingen innenfor ulike instrumenter. Gruppene får tett oppfølging fra lærerne på TUP-samlingene, 12 ganger per år.

Det gjennomføres årlig 1-2 orkesterprosjekter for elever med orkesterinstrumenter.

Arbeidskrav

Obligatorisk deltakelse i de respektive samspillsaktiviteter på TUP-samlingene.

Ensemblene spiller på elevkonserter 1-3 ganger i året, samt på orkesterprosjekter og andre elevkonserter utenom lørdagssamlingene.

Sist oppdatert: 1. februar 2017