Regionale institusjoner i TUP

Hvert universitet/hver høgskole har ansvar for ett geografisk område.

Akershus, Oslo, Buskerud, Telemark, Hedmark, Oppland, Vestfold og Østfold

Norges musikkhøgskole (NMH)
Postboks 5190, Majorstua
0302 Oslo
Kontaktperson: Åste Jensen Sjøvaag
Tel: 23 36 70 67
Epost: aste.j.sjovaag@nmh.no
www.nmh.no

Nordland, Troms og Finmark

Norges arktiske universitet (UiT)
Musikkonservatoriet
9037 Tromsø
Kontaktperson:
Andriy Osadchuk
Tel: 77 66 03 04
Epost: andriy.osadchuk@uit.no

www.konsen.no

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

NTNU, Institutt for musikk
7491 Trondheim
Kontaktperson: Mona Spigseth
Telefon: 73 59 73 00 / 92834703
Epost: musikk@hf.ntnu.no
www.ntnu.no/musikk

Hordaland og Sogn og fjordane

Universitet i Bergen
Griegakademiet
Lars Hillesgt. 3
5015 Bergen
Kontaktperson: Lars Rosvoll
Tel: 909 20 789
Epost: lars.rosvoll@uib.no
www.griegakademiet.no

Rogaland

Unge talenter Bjergsted
Universitetet i Stavanger
Institutt for musikk og dans
Postboks 8002
4068 Stavanger
Kontaktperson: Adrian Tvedten
Tel: 51 50 88 40
Epost: adrian.bortveit.tvedten@stavanger.kommune.no
http://www.stavangerkulturskole.no/Musikk/Unge-talenter-Bjergsted.aspx

Vest-Agder og Aust-Agder

Universitetet i Agder
Institutt for musikk-klassisk/musikkpedagogikk
Serviceboks 422
4604 Kristiansand
Kontaktperson: Pål Svendsberget
Tel: 38 14 19 00
Epost: paal.svendsberget@kilden.com
www.uia.no

Sist oppdatert: 29. januar 2014