Anvendt musikkteori

Anvendt musikkteori

Normert studietid

Deltidsstudium over 1 år
30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april

Kort om studiet

Studiet i anvendt musikkteori er rettet mot søkere med musikkfaglig utdanning som ønsker å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter innenfor musikkteoretiske emner. Bestått studium vil kunne være en forberedelse til masterstudiet i anvendt musikkteori.

I studiet inngår

  • musikkteoretisk fordypning (15 sp)
  • gehørtrening (15 sp)

Studieplan for Anvendt musikkteori (startkull 2019)

Undervisningstider 2020/2021

Torsdager kl. 9.00-15.30

Opptakskrav 

Minimum 120 studiepoeng høyere utdanning innen musikk (tilsvarende 1. avdeling i kandidatstudiet i utøving  ved Norges musikkhøgskole)

I opptaksgrunnlaget må følgende emner inngå:

  • satslære
  • musikkhistorie
  • gehørtrening 

Det er et begrenset antall studieplasser.

Slik søker du

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
  3. Fyll ut følgeskjemaet som du finner som lenke i epostkvitteringen fra Søknadsweb. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan havne i spamfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Frist: 15. april

Opptaksprøver

Juryen vurderer din søknad på bakgrunn av innsendt materiale og vil innkalle kvalifiserte søkere til en samtale. Intervjuet gjennomføres i uke 20 på Norges musikkhøgskole. I intervjuet  møter du noen av lærerne og får mulighet til å fortelle kort om dine tidligere musikkstudier, eventuell yrkeserfaring og dine forventninger til videreutdanningen. Videre ønsker vi at du demonstrerer din evne til å synge eller spille korte avsnitt og å hente ut annen informasjon fra et partitur. Dette skal du gjøre uten forbredelse, og partituret vil være utdrag fra et kammermusikkverk. Til slutt vil vi informere om utdanningens innhold og opplegg.

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosessen?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

imported-image

Anders Tykesson

Professor

Musikkteori

Noter
Musikkteori

Gehørtrening, satslære, musikkhistorie: Lytting, kunnskap, forståelse.