Anvendt musikkteori

Anvendt musikkteori

Normert studietid

Deltidsstudium over 1 år
30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april

Kort om studiet

Studiet i anvendt musikkteori er rettet mot søkere med musikkfaglig utdanning som ønsker å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter innenfor musikkteoretiske emner. Bestått studium vil kunne være en forberedelse til masterstudiet i anvendt musikkteori.

I studiet inngår

  • musikkteoretisk fordypning (15 sp)
  • gehørtrening (15 sp)

Studieplan for Anvendt musikkteori (startkull 2017)

Undervisningstider 2017/2018

Torsdager kl. 9.00-15.00.

Opptakskrav 

Minimum 120 studiepoeng høyere utdanning innen musikk (tilsvarende 1. avdeling i kandidatstudiet i utøving  ved Norges musikkhøgskole)

I opptaksgrunnlaget må følgende emner inngå:

  • satslære
  • musikkhistorie
  • gehørtrening 

Det er et begrenset antall studieplasser.

Slik søker du

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
  3. Fyll ut følgeskjema. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet.

Frist: 15. april

Kontakt

Kontakt opptak@nmh.no / telefon +47 23 36 70 00.

Har du spørsmål knyttet til det faglige innholdet i studiet, kan du ta kontakt med studiekoordinator.

Studiekoordinator

inger.e.reitan.jpg

Inger Elise Reitan

Dosent Emeritus

Gehørtrening