Anvendt musikkteori

Anvendt musikkteori

Normert studietid

Deltidsstudium over 1 år
30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april. Søknadsweb åpner 15. mars. 

Kort om studiet

Studiet i anvendt musikkteori er rettet mot søkere med musikkfaglig utdanning som ønsker å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter innenfor musikkteoretiske emner. Bestått studium vil kunne være en forberedelse til masterstudiet i anvendt musikkteori.

I studiet inngår

  • musikkteoretisk fordypning (15 sp)
  • gehørtrening (15 sp)

Studieplan for Anvendt musikkteori (startkull 2018)

Undervisningstider 2018/2019

Torsdager kl. 9.00-15.30

Opptakskrav 

Minimum 120 studiepoeng høyere utdanning innen musikk (tilsvarende 1. avdeling i kandidatstudiet i utøving  ved Norges musikkhøgskole)

I opptaksgrunnlaget må følgende emner inngå:

  • satslære
  • musikkhistorie
  • gehørtrening 

Det er et begrenset antall studieplasser.

Slik søker du

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
  3. Fyll ut følgeskjemaet som du finner som lenke i epostkvitteringen fra Søknadsweb. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan havne i spamfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Frist: 15. april

Opptaksprøver

Juryen vurderer din søknad på bakgrunn av det innsendte materialet. Det gjennomføres ikke praktiske opptaksprøver. 

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosessen?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

imported-image

Anders Tykesson

Professor

Musikkteori