Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Guds­tje­nes­tens musi­ka­li­tet i ord og toner

Hvordan kan liturger og kirkemusikere samarbeide om å gjøre gudstjenesten til en helhet?

Vi tar tak i samarbeidspotensialet og viser dere hvordan dere kan bruke hverandre som ressurser i arbeidet med å utforme gudstjenesten.

Videreutdanningen er et samarbeid mellom MF Vitenskapelige høgskole og Norges musikkhøgskole.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer