Kirkemusikk, studieside

Gudstjenestens musikalitet i ord og toner

Normert studietid

Deltidsstudium over 2 semester, samlingsbasert
10 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Pris:

kr. 12.000,-.

Støtteordninger for kirkemusikere:
Trykk her for mer informasjon og søknadsskjema (søknadsfrist 1. april). Dette er et av de kursene/studiene som vil bli prioritert av FUM.

Støtteordninger for prester:
Trykk her for mer informasjon

Søknadsfrist

15. mai 2020

Hvorfor ta dette studiet?

Hvordan kan liturger og kirkemusikere samarbeide om å gjøre gudstjenensten til et helhetlig uttrykk? Studiet vil gi deg innsikt om deg selv som liturg eller kirkemusiker, og kunnskap og erfaring om hvordan dere kan samhandle og bruke hverandre som ressurser i arbeidet med å utforme gudstjenesten.

Kort om studiet

Ved en bred, tverrfaglig tilnærming vil studiet gi metoder og innspill til samarbeidet mellom kirkemusikere og prester om gudstjenesten. Gjennom verksteder, foredrag, gruppearbeid og fordypning i literatur og musikk vil kursdeltagerne få inspirasjon til refleksjon over egen liturgisk praksis og verktøy for samarbeid på tvers av profesjoner.

Studiet gis i samarbeid mellom MF Vitenskapelige høgskole og Norges musikkhøgskole.

Samlingsdatoer 2020/21

Studiet består av to samlinger i Oslo hhv. høsten 2020 og våren 2021. Datoer for samlingene (fra lunsj torsdag til lunsj fredag):

  • Uke 43: 20.-23. oktober 2020
  • Uke 15: 13.-16. april 2021

Kursansvarlige

Professor i kirkemusikk Karin Nelson (NMH) og førsteamanuensis i liturgikk Carl Petter Opsahl (MF)

Mål for studiet

Studiet har som mål å gi metoder og innspill til samarbeid mellom kirkemusikere og prester om gudstjenesten.

Opptakskrav

Fullført utdanning som cand. theol. eller tilsvarende, eller bachelorutdanning i kirkemusikk/tilsvarende utdanning som gir kompetanse som kantor. Relevant, dokumentert arbeidserfaring som organist i minst fire år og minst 50% stilling kan erstatte utdanningskravet.

Slik søker du

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter/evt. arbeidskontrakter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
  3. Fyll ut følgeskjemaet som du finner som lenke i epostkvitteringen fra Søknadsweb. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan havne i spamfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosessen?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet kan du ta kontakt med studieleder eller studentkontakt for programmet:

Studieleder

imported-image

Karin Nelson

Professor

Orgel

Studentkontakt

imported-image

Åse Karin Hjelen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen