Orgelundervisning i Sandvoldsalen

Kirkemusikk II

Normert studietid

Heltidsstudium over 1 år / deltidsstudium over 2 år
60 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april. Søknadsweb åpner 15. mars.  

Kort om studiet

Studiet er et kirkemusikalsk grunnstudium. Studiet retter seg mot søkere som allerede har en bachelorgrad i utøvende musikk og som ønsker å kvalifisere seg for tjeneste som kirkemusiker i Den norske kirke.

Studiet inneholder

 • orgel- / liturgisk spill
 • orgelkunnskap
 • liturgikk, hymnologi og liturgisk sang
 • orgelimprovisasjon
 • korledelse og sang (NB! Du må velge korledelse, dersom du ønsker å få kantorkompetanse) 

Studiet kan gis som deltidsstudium over to år. Deler av studiet kan også tas som valgenhet i kandidatstudiets 2. avdeling for studenter med tasteinstrument som hovedinstrument. 

Studieplan for Kirkemusikk 2 (startkull 2017)

Undervisningstider 2017/2018

Onsdager og torsdager kl. 9.00-16.00. Deltidsstudenter har undervisning en av dagene. Det vil være mulig å tilrettelegge for at man kan følge noe av undervisningen på internett.

Opptakskrav

Bachelorgrad i utøvende musikk og bestått opptaksprøve. Se mer om opptaksprøver nederst på denne siden.

Slik søker du

 • Registrer søknaden din i Søknadsweb
 • Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
 • Fyll ut følgeskjema. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet.
 • NB! På følgeskjemaet må du velge et av fire valgemner. Ønsker du å oppnå kantor-kompetanse må du velge korledelse, dersom du ikke har et faglig jevngodt emne fra før. 

Frist: 15. april

Opptaksprøver

Opptaksprøvene gjennomføres 8. mai 2018 og omfatter:

 • Spill: Et selvvalgt program på ca. 15 minutter på orgel. Alternativt kan det framføres et selvvalgt program på ca. 15 minutter på annet klaverinstrument. Vanskelighetsgrad tilsvarende hurtig sats fra en wienerklassisk sonate. 
 • En innstudert koral med pedal, alternativt en innstudert koral på annet klaverinstrument.
 • En koral prima vista.
 • En innstuderingsoppgave

Alle søkere vil bli innkalt til opptaksprøve kort tid etter søknadsfristen. Saksbehandling av søknadene vil skje løpende deretter. Et evt. tilbud om studieplass er betinget av at søkeren oppfyller de formelle opptakskravene for studiet.

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

terje.winge.jpg

Terje Winge

Professor

Orgel