Orgelundervisning i Sandvoldsalen

Kirkemusikk II

Normert studietid

Heltidsstudium over 1 år / deltidsstudium over 2 år
60 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april 

Kort om studiet

Studiet er et kirkemusikalsk grunnstudium. Studiet retter seg mot søkere som allerede har en bachelorgrad i utøvende musikk og som ønsker å kvalifisere seg for tjeneste som kirkemusiker i Den norske kirke.

Studiet inneholder

 • orgel- / liturgisk spill
 • orgelkunnskap
 • liturgikk, hymnologi og liturgisk sang
 • orgelimprovisasjon
 • korledelse og sang (NB! Du må velge korledelse, dersom du ønsker å få kantorkompetanse) 

Studiet kan gis som deltidsstudium over to år. Deler av studiet kan også tas som valgenhet i kandidatstudiets 2. avdeling for studenter med tasteinstrument som hovedinstrument. 

Studieplan for Kirkemusikk 2 (startkull 2017)

Undervisningstider 2017/2018

Onsdager og torsdager kl. 9.00-16.00. Deltidsstudenter har undervisning en av dagene. Det vil være mulig å tilrettelegge for at man kan følge noe av undervisningen på internett.

Opptakskrav

Bachelorgrad i utøvende musikk og bestått opptaksprøve. Se mer om opptaksprøver nederst på denne siden.

Slik søker du

 • Registrer søknaden din i Søknadsweb
 • Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
 • Fyll ut følgeskjema. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet.
 • NB! På følgeskjemaet må du velge et av fire valgemner. Ønsker du å oppnå kantor-kompetanse må du velge korledelse, dersom du ikke har et faglig jevngodt emne fra før. 

Frist: 15. april

Opptaksprøver

Opptaksprøvene gjennomføres 31. mai 2017 og omfatter:

 • Spill: Et selvvalgt program på ca. 15 minutter på orgel. Alternativt kan det framføres et selvvalgt program på ca. 15 minutter på annet klaverinstrument. Vanskelighetsgrad tilsvarende hurtig sats fra en wienerklassisk sonate. 
 • En innstudert koral med pedal, alternativt en innstudert koral på annet klaverinstrument.
 • En koral prima vista.
 • En innstuderingsoppgave.
 • Prøve i gehør og teori. 

Kontakt

Kontakt opptak@nmh.no / telefon +47 23 36 70 00.

Har du spørsmål knyttet til det faglige innholdet i studiet, kan du ta kontakt med studiekoordinator.

Studiekoordinator

inger-lise.ulsrud.jpg

Inger-Lise Ulsrud

Professor

Orgelimprovisasjon, Orgel