Live Electronics 076.jpg
Studier gir innføring i bruk av musikkteknologi for spille og musisere med andre.

Live Electronics: Musikkteknologi for utøvere

Normert studietid

Deltidsstudium over 1 år
30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april. Søknadsweb åpner 15. mars. 

Hvorfor studere Live Electronics?

Bruk av teknologi i musikkutøving blir stadig mer vanlig. Denne videreutdanningsenheten gir deg mulighet og grunnlag for å forstå, reflektere omkring og beherske relevant teknologi som utøver musiker i en konsertsituasjon. Bestått studium vil kunne være en forberedelse til masterstudiet i utøvende musikkteknologi.

Kort om studiet

Live Electronics er et studietilbud primært rettet mot utøvere, i spennet fra klassisk sjanger til ”laptop”-musikk. Studiet bereder grunnen for kreativ anvendelse av musikkteknologi i konsertsituasjoner.

Studiet er sjangeruavhengig og det forutsettes ikke notekunnskaper. Musikkhøgskolen forutsetter at du disponerer en bærbar datamaskin og aktuell programvare. Se studieplan for krav til programvare:

Studieplan for Live Electronics (startkull 2017)

Undervisningstider 2017/2018

Samlingsbasert. Det vil bli omlag 15 samlinger. De fleste samlingene går over tirsdag og onsdag.

Opptakskrav

  • Minimum to års høyere utdanning (120 studiepoeng).
  • Utøvende instrumentalnivå tilsvarende 1. avdeling i kandidatstudiet i utøving (bachelor 2 år) ved Norges musikkhøgskole (NMH).
  • Grunnleggende ferdigheter i musikkteknologi.

Det er et begrenset antall studieplasser.

Slik søker du

Før du sender inn er det viktig at du leser informasjon om søknad og opptak til videreutdanning. 

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
  3. Fyll ut følgeskjema. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet.
  4. Last opp en tekst (1-2 sider) hvor du redegjør for din bakgrunn, kompetanse og planer for studiet.
  5. Send inn lydopptak (audio-CD) som dokumenterer din utøvende/musikkteknologiske virksomhet.

Frist: 15. april

Opptaksprøver

Juryen vurderer din søknad på bakgrunn av det innsendte materialet. Det gjennomføres derfor ikke praktiske opptaksprøver. 

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

Bernt Isak Wærstad

Bernt Isak Wærstad

Universitetslektor

Musikkteknologi