Live Electronics 076.jpg
Studier gir innføring i bruk av musikkteknologi for spille og musisere med andre.

Live Electronics: Musikkteknologi for utøvere

Normert studietid

Deltidsstudium over 1 år
30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april

Hvorfor studere Live Electronics?

Bruk av teknologi i musikkutøving blir stadig mer vanlig. Denne videreutdanningsenheten gir deg mulighet og grunnlag for å forstå, reflektere omkring og beherske relevant teknologi som utøver musiker i en konsertsituasjon. Bestått studium vil kunne være en forberedelse til masterstudiet i utøvende musikkteknologi.

Kort om studiet

Live Electronics er et studietilbud primært rettet mot utøvere, i spennet fra klassisk sjanger til ”laptop”-musikk. Studiet bereder grunnen for kreativ anvendelse av musikkteknologi i konsertsituasjoner.

Studiet er sjangeruavhengig og det forutsettes ikke notekunnskaper. Musikkhøgskolen forutsetter at du disponerer en bærbar datamaskin og aktuell programvare. Se studieplan for krav til programvare:

Studieplan for Live Electronics (startkull 2017)

Undervisningstider 2017/2018

Samlingsbasert. Det vil bli omlag 15 samlinger. De fleste samlingene går over tirsdag og onsdag.

Opptakskrav

  • Minimum to års høyere utdanning (120 studiepoeng).
  • Utøvende instrumentalnivå tilsvarende 1. avdeling i kandidatstudiet i utøving (bachelor 2 år) ved Norges musikkhøgskole (NMH).
  • Grunnleggende ferdigheter i musikkteknologi.

Det er et begrenset antall studieplasser.

Slik søker du

Før du sender inn er det viktig at du leser informasjon om søknad og opptak til videreutdanning. 

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
  3. Fyll ut følgeskjema. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet.
  4. Last opp en tekst (1-2 sider) hvor du redegjør for din bakgrunn, kompetanse og planer for studiet.
  5. Send inn lydopptak (audio-CD) som dokumenterer din utøvende/musikkteknologiske virksomhet.

Frist: 15. april

Opptaksprøver

Juryen vurderer din søknad på bakgrunn av det innsendte materialet. Det gjennomføres derfor ikke praktiske opptaksprøver. 

Kontakt

Kontakt opptak@nmh.no / telefon +47 23 36 70 00.

Har du spørsmål knyttet til det faglige innholdet i studiet, kan du ta kontakt med studiekoordinator.

Studiekoordinator

imported-image

Håkon Kvidal

Førstelektor

Musikkteknologi