Live Electronics 076.jpg
Studier gir innføring i bruk av musikkteknologi for spille og musisere med andre.

Live Electronics: Musikkteknologi for utøvere

Normert studietid

Deltidsstudium over 1 år
30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april. Søknadsweb åpner 15. mars. 

Hvorfor studere Live Electronics?

Bruk av teknologi i musikkutøving blir stadig mer vanlig. Denne videreutdanningsenheten gir deg mulighet og grunnlag for å forstå, reflektere omkring og beherske relevant teknologi som utøver i en konsertsituasjon. Bestått studium vil kunne være en forberedelse til masterstudiet i utøvende musikkteknologi.

Kort om studiet

Live Electronics er et studietilbud primært rettet mot utøvere, i spennet fra klassisk sjanger til ”laptop”-musikk. Studiet bereder grunnen for kreativ anvendelse av musikkteknologi i konsertsituasjoner.

Studiet er sjangeruavhengig og det forutsettes ikke notekunnskaper. Musikkhøgskolen forutsetter at du disponerer en bærbar datamaskin og aktuell programvare. Se studieplan for krav til programvare og utstyr:

Studieplan for Live Electronics (startkull 2018)

Undervisningstider 2018/2019

Samlingsbasert. Det vil bli omlag 15 samlinger. De fleste samlingene går over tirsdag og onsdag.

Opptakskrav

  • Minimum to års høyere utdanning (120 studiepoeng).
  • Utøvende instrumentalnivå tilsvarende 1. avdeling i kandidatstudiet i utøving ved Norges musikkhøgskole (NMH).
  • Grunnleggende ferdigheter i musikkteknologi.

Det er et begrenset antall studieplasser.

Slik søker du

Før du sender inn er det viktig at du leser informasjon om søknad og opptak til videreutdanning. 

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
  3. Last opp en tekst (1-2 sider) hvor du redegjør for din bakgrunn, kompetanse og planer for studiet.
  4. Last opp lyd- og eller videoopptak som dokumenterer din utøvende/musikkteknologiske virksomhet. Eventuelle lenker til vimeo/YouTube og/eller SoundCloud kan legges i følgeskjemaet (se neste punkt).
  5. Fyll ut følgeskjemaet som du finner som lenke i epostkvitteringen fra Søknadsweb. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan havne i spamfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Frist: 15. april

Opptaksprøver

Juryen vurderer din søknad på bakgrunn av det innsendte materialet. Det gjennomføres ikke praktiske opptaksprøver. 

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosessen?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

Bernt Isak Wærstad

Bernt Isak Wærstad

Universitetslektor

Musikkteknologi