Live Electronics 076.jpg
Studier gir innføring i bruk av musikkteknologi for spille og musisere med andre.

Live Electronics: Musikkteknologi for utøvere

Normert studietid

Deltidsstudium over 1 år
30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april

Hvorfor studere Live Electronics?

Bruk av teknologi i musikkutøving blir stadig mer vanlig. Denne videreutdanningsenheten gir deg mulighet og grunnlag for å forstå, reflektere omkring og beherske relevant teknologi som utøver i en konsertsituasjon. Bestått studium vil kunne være en forberedelse til masterstudiet i utøvende musikkteknologi.

Kort om studiet

Live Electronics er et studietilbud primært rettet mot utøvere, i spennet fra klassisk sjanger til ”laptop”-musikk. Studiet bereder grunnen for kreativ anvendelse av musikkteknologi i konsertsituasjoner.

Studiet er sjangeruavhengig og det forutsettes ikke notekunnskaper. Musikkhøgskolen forutsetter at du disponerer en bærbar datamaskin og aktuell programvare. Se studieplan for krav til programvare og utstyr:

Studieplan for Live Electronics (startkull 2019)

Undervisningstider 2020/2021

Samlingsbasert. Det vil bli omlag 15 samlinger. De fleste samlingene går over onsdag og torsdag.

Opptakskrav

  • Minimum to års høyere utdanning i musikk (120 studiepoeng).
  • Utøvende instrumentalnivå tilsvarende 1. avdeling i kandidatstudiet i utøving ved Norges musikkhøgskole (NMH).
  • Grunnleggende ferdigheter i musikkteknologi.

Det er et begrenset antall studieplasser.

Slik søker du

Før du sender inn er det viktig at du leser informasjon om søknad og opptak til videreutdanning. 

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
  3. Last opp en tekst (1-2 sider) hvor du redegjør for din bakgrunn, kompetanse og planer for studiet.
  4. Last opp lyd- og eller videoopptak som dokumenterer din utøvende/musikkteknologiske virksomhet. Eventuelle lenker til vimeo/YouTube og/eller SoundCloud kan legges i følgeskjemaet (se neste punkt).
  5. Fyll ut følgeskjemaet som du finner som lenke i epostkvitteringen fra Søknadsweb. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan havne i spamfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Frist: 15. april

Opptaksprøver

Juryen vurderer din søknad på bakgrunn av innsendt materiale og vil innkalle kvalifiserte søkere til en samtale. Intervjuet gjennomføres onsdag 15.mai 2019 på Norges musikkhøgskole

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosessen?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

Bernt Isak Wærstad

Bernt Isak Wærstad

Universitetslektor

Musikkteknologi

lyden av musikkteknologi.jpg
Musikkteknologi

Musikken i sentrum og musikkteknologien som verktøy og instrument.