Musikk og helse som opptaksgrunnlag for masterstudiet i musikkterapi

For søkere som ønsker at studiet skal danne grunnlag for opptak til mastergradsstudiet i musikkterapi, krever vi at  studiet må være en del av, eller komme i tillegg til, en bachelorgrad som inneholder enten:

  • musikk (minimum 60 studiepoeng) 
  • eller helse-/sosialfag (minimum 60 studiepoeng)
  • eller pedagogiske/psykologiske fag (60 studiepoeng)

 

Sist oppdatert: 22. oktober 2018