Rangeringskriterier for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 2018

Søkere må dokumentere utøvende utdanning med minimum 60 studiepoeng hovedinstrument på konservatorie- /musikkhøgskolenivå.

Søkerne rangeres etter følgende kriterier:

  1. Mastergrad i utøving
  2. 4-årig bachelorgrad i utøving
  3. 3-årig bachelorgrad i utøving
  4. Andre søkere som fyller minimumskrav med minimum 60 studiepoeng hovedinstrument innenfor en utøverutdanning på konservatorie- /musikkhøgskolenivå

Ved tilnærmet likt rangeringsgrunnlag vektlegges:

  • A. Dokumentert undervisningspraksis etter endt utdanning
  • B. Dokumentert praksis som utøvende musiker/dirigent etter endt utdanning
  • C. Annen høyere utdanning

I tillegg tas det praktiske hensyn i henhold til rom- og utstyrskapasitet ved instrumentfordeling.

 

Sist oppdatert: 22. oktober 2018