Videreutdanning i skolekorpsledelse

Normert studietid

Deltidsstudium over 2 år
30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april 

Kort om studiet

Sentralt innhold i studiet er kunnskap om hva det innebærer å lede og dirigere et skolekorps samt fagdidaktisk kompetanse i å planlegge, gjennomføre og reflektere over skolekorpsets musikalske virksomhet i både kort og langsiktig perspektiv. Studentenes egne praksiserfaringer vil være sentrale både i det fagdidaktiske arbeidet og bevisstheten rundt rollen som dirigent.

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull 2016
(Kommer revidert studieplan for startkull 2017)

Undervisningstider 2017/2018

2 samlinger høst (torsdag  - lørdag) og 2 samlinger vår (en torsdag – lørdag, og en onsdag til lørdag, mest sannsynlig uke 8).

Opptakskrav

For opptak til utdanningen kreves minimum 120 studiepoeng høyere utdanning der musikkfag utgjør minimum 30 sp. Studentene må dokumentere minimum ett års praksis fra ledelse av korps og ha et eget skolekorps eller tilgang til et skolekorps hele studieperioden.

Det er et begrenset antall studieplasser.

Slik søker du

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
  3. Fyll ut følgeskjema. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet.
  4. Eventuelt: Dokumentasjon på praksis lastes opp i SøknadsWeb.

Frist: 15. april

Spørsmål?

Kontakt opptak@nmh.no / telefon +47 23 36 70 00.

Har du spørsmål knyttet til det faglige innholdet i studiet, kan du ta kontakt med studiekoordinator.