Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Elizabeth Svarstad

Uni­ver­si­tets­lek­tor

Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Kompetanseområder:

 • Barokkdans
 • Historiske danser/stildans
 • Dansehistorie
 • Historisk oppføringspraksis

Nettside:

Biografi:

Elizabeth Svarstad, PhD, er universitetslektor ved Norges musikkhøgskole, hvor hun underviser i barokkdans. Hun er utdannet danser og pedagog ved Norges dansehøyskole (tidl. Den norske balletthøyskole) og har akademisk mastergrad og doktorgrad i dansevitenskap fra Institutt for musikk ved NTNU.

Svarstad er Norges fremste ekspert i barokkdans og tidlig dansehistorie. Hun er en etterspurt danser, koreograf, pedagog, foredragsholder og skribent i Norge og internasjonalt og har medvirket i operaproduksjoner, danseforestillinger, konserter, skoleforestillinger, festivaler og en rekke soloprosjekter.

Hun underviser i barokkdans, dansehistorie og danseanalyse ved Kunsthøgskolen i Oslo, NTNU, Universitetet i Stavanger, Det Multinorske (skuespillerutdanning ved Det norske teatret), Ringve International Summer Course in Early Music and Dance og Barratt Dues musikkinstitutt.

Hun har mottatt stipend fra Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere, Oslo Kommune, Creos vederlagsfond, Statens Kunstnerstipend, Konstnärsnemden i Sverige, Sleipnir reisestipend og Etterutdanning for kunstnere. I 2019 mottok hun Pareliusprisen for fortjente kunstnere. I 2020 mottok hun arbeidsstipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Publikasjoner:

 • Svarstad, Elizabeth. “Dance and Social Education in Early Nineteenth-Century Christiania” i Performing Arts in Changing Societies (Routledge Research in Music) redigert av Randi Margrete Selvik, Svein Gladsø og Anne Margrete Fiskvik. Milton: Taylor and Francis, 2020.
 • Svarstad, Elizabeth. “Notasjon: 1700-tallets dansemønster i et norsk manuskript” i Dansekunst 1 (2020): 62–67.
 • Svarstad, Elizabeth. “Hvordan kan du hilse smittefritt? Dansehistorien gir deg svaret. Aftenposten. 24.03.2020. https://www.aftenposten.no/men...
 • Svarstad, Elizabeth. “Kort Udtog: A Danish Translation of Gottfried Taubert’s Kurtzer Entwurff Der Nutzbarkeit Des Künstlichen Tantz-EXERCITII (1727)” i “Tauberts Rechtschaffener Tantzmeister” (Leipzig 1717) redigert av Hanna Walsdorf, Marie-Thérèse Mourey og Tilden Russell. Berlin: Verlag Frank & Timme, 2019.
 • Svarstad, Elizabeth. “Aqquratesse i alt af Dands og Trinn og Opførsel”. Dans som sosial dannelse i Norge 1750–1820. Doktoravhandling. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2017.
 • Svarstad, Elizabeth. “Thaulow og dansen” i Sang og dans i det unge Norge. Beskrivelse over en Julehøitid og et Julebal i Gusdals Præstegaard i December 1819 redigert av Anne Jorunn Kydland, Tone Modalsli og Vigdis Ystad. Oslo: Dreyers forlag, 2017.
 • Svarstad, Elizabeth. “Transkripsjon av og kommentar til Pierre Jean Laurents dansebok” i Folkedansforskning i Norden 40 (2017): 14–19.
 • Svarstad, Elizabeth, og Nygaard, Jon. “A Caprice – The Summit of Ibsen's Theatrical Career” i Ibsen Studies 16, no. 2 (2016): 168–85.

Publikasjoner

 • Traces of Dance and Social Life: A Dance Book and its Context Elizabeth Svarstad 2021
 • Editorial Elizabeth Svarstad 2020
 • Hvordan kan du hilse smittefritt? Dansehistorien gir deg svaret. Elizabeth Svarstad 2020
 • Dance and Social Education in Early Nineteenth-Century Christiania Elizabeth Svarstad 2020
 • Draumkvedet – ein kyrkjeopera Elizabeth Svarstad ,  Ragnar Søderlind 2020
 • Notasjon: 1700-tallets dansemønster i et norsk manuskript Elizabeth Svarstad 2020
 • Olavsfestdagenes tidligmusikkdag Elizabeth Svarstad 2017
 • «Analysing minuet step(s): embodying equality and change» Elizabeth Svarstad ,  Petri Hoppu ,  Egil Bakka 2017
 • Dans som samværsform og dannelsesarena rundt 1800. Elizabeth Svarstad 2017
 • «At dressere Børn»: Dans og etikette i 1700-tallets Christiania. Elizabeth Svarstad 2017
Se alle publikasjoner i Cristin