Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Tilgjengelegheitserklæring for nmh.no

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke nettstaden vår.

Denne erklæringa gjeld nmh.no og ikkje våre subdomener.

Status per 17. februar 2021

 • Tilgjengelegheitsscore: 65,3 av 100 poeng.
 • Generell framgang: 94 problem løyst, 6 problem står att å løyse.
 • Kjelde: Siteimprove.

Dette må vi rette opp i

To A-feiltypar på alle sider

 • Skjemaet manglar ein knapp.
 • Felt har ingen beskriving.

Ein AA-feiltype på 39 sider

 • Fargekonstrast er utilstrekkeleg.

To AAA-feiltypar på alle sider

 • Overskriftene er ikkje riktig strukturert.
 • Fargekonstrast er utilstrekkeleg.

To AAA-feiltypar på 500 til 1000 sider

 • Lik lenketekst brukt for fleire ulike mål.
 • Overskrift manglar tekst.

Ein AAA-feiltype på seks sider

 • Lenketekst er for generisk.

Tilgjengelegheit og Musikkhøgskolen

Manglande tilgjengelegheit?

Er det noko som ikkje fungerer som det skal eller er språket vanskeleg å forstå? Er det noko som hindrar funksjonalitet, eller går du glipp av innhald på nmh.no?

Meld ifrå til webmaster@nmh.no.