Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Til­gjen­ge­leg­heits-erklæ­ring

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke nettstadane vår.

Kommunikasjonsseksjonen ved Musikkhøgskolen tar universell utforming av IKT på alvor, og webmaster følgjer med på nettstadens status med dedikerte verktøy. Vi retter fortløpande opp i WCAG-feil og legg langsiktige planar for korleis vi skal løyse dei resterande problema og kommande endringar i forskrifta.

Tilgjengelegheit og Musikkhøgskolen

Publisert: 17. feb. 2021 — Oppdatert: 29. feb. 2024