Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Tilgjengelegheitserklæring

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke nettstadane vår.

Denne erklæringa gjeld nmh.no, ansatt.nmh.no og student.nmh.no.

Nmh.no

Status per 7. april 2022

  • Tilgjengelegheitsscore: 89,6 av 100 poeng.
  • Generell framgang: 36 problem løyst, 1 AAA-problem står att å løyse.
  • Kjelde: Siteimprove.

Ansatt.nmh.no

Status per 7. april 2022

  • Tilgjengelegheitsscore: 95 av 100 poeng.
  • Generell framgang: 35 problem løyst, 1 AAA-problem står att å løyse.
  • Kjelde: Siteimprove.

Student.nmh.no

Status per 7. april 2022

  • Tilgjengelegheitsscore: 94,8 av 100 poeng.
  • Generell framgang: 35 problem løyst, 1 AAA-problem står att å løyse.
  • Kjelde: Siteimprove.

Tilgjengelegheit og Musikkhøgskolen

Manglande tilgjengelegheit?

Er det noko som ikkje fungerer som det skal eller er språket vanskeleg å forstå? Er det noko som hindrar funksjonalitet, eller går du glipp av innhald på nmh.no?

Meld ifrå til webmaster@nmh.no.

Publisert: 17. feb. 2021 — Oppdatert: 21. apr. 2022