Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Tilgjengelegheits-erklæring

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke nettstadane vår.

Kommunikasjonsseksjonen ved Musikkhøgskolen tar universell utforming av IKT på alvor, og webmaster følgjer med på nettstadens status med dedikerte verktøy. Vi retter fortløpande opp i WCAG-feil og legg langsiktige planar for korleis vi skal løyse dei resterande problema og kommande endringar i forskrifta.

Tilgjengelegheit og Musikkhøgskolen

Publisert: 17. feb. 2021 — Oppdatert: 30. jan. 2023