Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Tilgjengelegheitserklæring

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke nettstadane vår.

Denne erklæringa gjeld nmh.no, ansatt.nmh.no og student.nmh.no.

Nmh.no

Status per 2. september 2021

  • Tilgjengelegheitsscore: 83,5 av 100 poeng.
  • Generell framgang: 33 problem løyst, 5 problem står att å løyse.
  • Kjelde: Siteimprove.

Ansatt.nmh.no

Status per 2. september 2021

  • Tilgjengelegheitsscore: 88,8 av 100 poeng.
  • Generell framgang: 34 problem løyst, 5 problem står att å løyse.
  • Kjelde: Siteimprove.

Student.nmh.no

Status per 2. september 2021

  • Tilgjengelegheitsscore: 88,3 av 100 poeng.
  • Generell framgang: 34 problem løyst, 5 problem står att å løyse.
  • Kjelde: Siteimprove.

Tilgjengelegheit og Musikkhøgskolen

Manglande tilgjengelegheit?

Er det noko som ikkje fungerer som det skal eller er språket vanskeleg å forstå? Er det noko som hindrar funksjonalitet, eller går du glipp av innhald på nmh.no?

Meld ifrå til webmaster@nmh.no.