Opptak til studiene

Søknadsfrister

Bachelor og Master: 15. desember (søk fra 1. november)
NB! Master i musikkterapi deltid: 15. april (søk fra 15. mars)
Videreutdanning: 15. april (søk fra 15. mars)

Opptaksprøver

Bachelor: Uke 11, 12.–16. mars 2018
Master: Uke 8, 19.–23. februar 2018
Videreutdanning: Ultimo mai 2018
Master i musikkterapi deltid: kommer informasjon

Resultat av opptak

Resultatene fra hovedopptaket publiseres ikke på nettsidene.
Les mer om kunngjøring av opptaksresultater og ventelister.

Spørsmål?

opptak@nmh.no