Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Søknad og opptak

Husk å søke opptak innen søknadsfristen.

Søknad og opptaksprøver

Søknadsfrister

Bachelor og master

15. desember (søk fra 1. november).

Videreutdanning

15. april (søk fra 15. mars).

Opptaksprøver

Bachelor

1. februar: Frist for innsending av videomateriale
Uke 11, 15.–19. mars: Digitale intervjuer

Master

20. januar: Frist for innsending av videomateriale
Uke 8, 22.–26. februar: Digitale intervjuer

Videreutdanning

Mai 2021.

Generelle krav til videosøknadene finner du her.

Internasjonale søkere

Internasjonale søkere må gjøre seg kjent med de praktiske detaljene og internasjonale kravene før de søker opptak.

Resultater av opptak

Resultatene fra hovedopptaket publiseres ikke på nettsidene.