Opptak til studiene

Søknadsfrister

Bachelor og Master: 15. desember (søk fra 1. november)
Videreutdanning: 15. april (søk fra 15. mars)

Opptaksprøver

Bachelor: Uke 11, 9.–13. mars 2020
Master: Uke 8, 17.–21. februar 2020
Videreutdanning: Mai 2020

Resultat av opptak

Resultatene fra hovedopptaket publiseres ikke på nettsidene.
Les mer om kunngjøring av opptaksresultater og ventelister.

Spørsmål?

opptak@nmh.no