Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Søk opptak til det kunstneriske ph.d.-programmet

Hvordan søker du opptak til det ph.d.-programmet i kunst­ne­risk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole?

Søknadsfrist og oppstart

  • Søknadsfristen: Fristen gikk ut den 1. februar 2020.
  • Oppstart: 1. september 2021.

De fleste som søker opptak til Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid søker også stipendiatstilling ved Norges musikkhøgskole. Tilsetting i stipendiatstillinger og opptak til programmet foretas i samme prosess. Det er mulig å søke opptak til programmet uten å søke stipendiatstilling dersom man kan dokumentere annen finansiering, f.eks. fra en annen institusjon.

Alle benytter samme søknadsskjema, uavhengig av finansiering.

For alle gjelder søknadsfristen 1. februar.

Slik søker du

Opptaket

Lurer du på noe