Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Ph.d.-programmet i kunst­ne­risk utvik­lings­ar­beid

Erik Dæhlin står i et stort hvitt rom med vinyler på gulvet

Ønsker du å ta en kunstnerisk doktorgrad i musikk? Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid gir deg en unik mulighet til å gjøre nettopp det – med utgangspunkt i ditt kunstnerskap.

Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid er et program for deg som ønsker å fordype deg i et kunstnerisk prosjekt på doktorgradsnivå. Det er selve kunstøvelsen som står i sentrum for studiet samtidig som kunstnerisk refleksjon utgjør en sentral del av prosjektet.

Innholdet i studiet består av en opplæringsdel og et kunstnerisk doktorgradsprosjekt. Denne kombinasjonen gjør deg rustet til å forske på feltet ditt med en solid forankring i fagmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Studiet fører fram til graden «Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i utøvende og skapende musikk».

Fullført studium kvalifiserer til stillingen førsteamanuensis og setter deg i stand til å forske videre innenfor kunstfeltet.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer

Artikler relevante

Publisert: 13. mar. 2020 — Oppdatert: 23. apr. 2024