Det kunstneriske ph.d.-programmet

Normert studietid

3 år
180 studiepoeng

Undervisningsspråk

Engelsk

Søknadsfrist

1. februar 2018

Kort om studiet

Det kunstneriske ph.d.-programmet er at kunstutøvelsen skal stå i sentrum i stipendiatenes prosjekter. Prosjektet skal være et selvstendig kunstnerisk prosjekt på høyt nivå og med nasjonal og internasjonal faglig relevans. Samtidig er fokus på ulike former for refleksjon sentralt. Prosjektet skal bidra til å utvikle ny innsikt, kunnskap og/eller erfaring. Her kan du lese Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole. 

Stipendiatprosjekter ved NMH

Det er i dag ca 10 kunststipendiater ved Norges musikkhøgskole. I NMHs prosjektarkiv vil du finne en oversikt over fullførte og pågående kunststipendiatprosjekter. 

Opptakskrav

Opptak til programmet forutsetter at søkeren har avsluttet den høyeste kunstutdanningen innen sitt fagfelt eller kan dokumentere tilsvarende nivå.

Her kan du lese mer om hva søknaden skal inneholde.

Slik søker du

Les fullstendig utlysningstekst og søk stillingen

Kontakt

imported-image

Birgitte Oppegaard Pollen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
imported-image

Frank Havrøy

Førsteamanuensis

Didaktikk

Sist oppdatert: 30. november 2017