Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

Normert studietid

3 år
180 studiepoeng

Undervisningsspråk

Engelsk

Søknadsfrist

1. februar 2018

Kort om studiet

Spesielt for Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er at kunstutøvelsen skal stå i sentrum i stipendiatenes prosjekter. Prosjektet skal være et selvstendig kunstnerisk prosjekt på høyt nivå og med nasjonal og internasjonal faglig relevans. Samtidig er fokus på ulike former for refleksjon sentralt. Prosjektet skal bidra til å utvikle ny innsikt, kunnskap og/eller erfaring.

Kunnskapsdepartementet har foreslått at det skal opprettes et eget ph.d.-program i utøvende og skapende kunst. Det betyr at de som fullfører dette programmet vil tildeles en formell ph.d.-grad.Graden blir den høyeste utdanningen innen utøvende og skapende kunstfag i Norge og den første doktorgraden tuftet på kunstnerisk metode.  

Omorganiseringen innebærer at det som i dag er Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid og som er plassert under og organisert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid opphører, og at hver av institusjonene i programmet alene eller sammen vil opprette egne ph.d.programmer i utøvende og skapende kunst. Det vil lyses ut stipendiatstillinger innenfor hvert av disse programmene. 

Stipendiatprosjekter ved NMH

Det er i dag ca 10 kunststipendiater ved Norges musikkhøgskole. I NMHs prosjektarkiv vil du finne en oversikt over fullførte og pågående kunststipendiatprosjekter. 

Opptakskrav

Opptak til programmet forutsetter at søkeren har avsluttet den høyeste kunstutdanningen innen sitt fagfelt eller kan dokumentere tilsvarende nivå. Les alt om opptakskrav i retningslinjene.

Her kan du lese mer om hva søknaden skal inneholde.

Slik søker du

Fullstendig utlysningstekst vil publiseres på www.nmh.no i november.  

Kontakt

imported-image

Birgitte Oppegaard Pollen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
imported-image

Frank Havrøy

Førsteamanuensis

Didaktikk

Sist oppdatert: 18. mai 2017