Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Ph.d.-programmet i kunst­ne­risk utviklingsarbeid 

Erik Dæhlin står i et stort hvitt rom med vinyler på gulvet

Ønsker du å ta en kunstnerisk doktorgrad i musikk? Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid gir deg en unik mulighet til å gjøre nettopp det – med utgangspunkt i ditt kunstnerskap.

Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid er et program for deg som ønsker å fordype deg i et kunstnerisk prosjekt på doktorgradsnivå. Det er selve kunstøvelsen som står i sentrum for studiet samtidig som kunstnerisk refleksjon utgjør en sentral del av prosjektet.

Innholdet i studiet består av en opplæringsdel og et kunstnerisk doktorgradsprosjekt. Denne kombinasjonen gjør deg rustet til å forske på feltet ditt med en solid forankring i fagmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Studiet fører fram til graden «Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i utøvende og skapende musikk».

Fullført studium kvalifiserer til stillingen førsteamanuensis og setter deg i stand til å forske videre innenfor kunstfeltet.

Stipendiatstillinger 2022

Musikkhøgskolen lyser ut inntil tre stipendiatstillinger i det kunstneriske ph.d.-programmet. Tilsettingen gjelder for tre år i 100 prosent stilling med tiltredelse 1. september 2022

Gå til utlysningen av stipendiatstilling 2022

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer

Artikler relevante

Publisert: 13. mar. 2020 — Oppdatert: 1. des. 2021