Det kunstneriske stipendiatprogrammet

Normert studietid

3 år
180 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk/skandinavisk språk og engelsk

Søknadsfrist

1. desember

Kort om studiet

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er i nivå og omfang en parallell til ph.d.-utdanningen. Det gir ingen formell grad (slik som ph.d.), men stipendiatprogrammet fører frem til kompetanse som førsteamanuensis innenfor aktuelt fagfelt. Spesielt for stipendiatprogrammet er at kunstutøvelsen skal stå i sentrum i stipendiatenes prosjekter. Stipendiatene vil inngå i et nasjonalt, interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget kunstneriske ståsted og faglig spesialisering. 

Stipendiatprogrammet er et nasjonalt program. Programmets ledelse og sekretariat er lokalisert i Bergen. Norges musikkhøgskole er én av i alt 11 godkjente vertsinstitusjoner for programmet. Det er en forutsetning for opptak til programmet at man knyttes til en av disse institusjonene som stipendiat. Opptak til programmet og tilsetting som stipendiat er med andre ord to sider av samme sak og foretas i samme prosess. 

Les også om mer på Stipendiatprogrammets nettside.

Stipendiatprosjekter ved NMH

Det er per høsten 2015 totalt 12 kunststipendiater ved Norges musikkhøgskole. Her finner du en oversikt over pågående og fullførte stipendiatprosjekter.

Opptakskrav

Opptak til stipendiatprogrammet forutsetter at søkeren har avsluttet den høyeste kunstutdanningen innen sitt fagfelt eller kan dokumentere tilsvarende nivå. Les alt om opptakskrav i retningslinjene.

Her kan du lese mer om hva søknaden skal inneholde.

Slik søker du

  • Søknaden sendes ved hjelp av Filemail.
  • Skriv birgitte.o.pollen@nmh.no i «til-feltet».
  • Skriv din egen e-postadresse i «fra-feltet».
  • Legg søknaden og alle vedlegg i en mappe lokalt på din egen maskin.
  • Last så denne mappen opp via «Legg til mappe» i Filemail.
  • Du er selv ansvarlig for at vedleggene er i et lesbart format. Dette er beskrevet i Prosedyre for opptak til stipendiatstillinger 2016.
  • Du vil motta en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

Kontakt

imported-image

Birgitte Oppegaard Pollen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
imported-image

Frank Havrøy

Førsteamanuensis
Didaktikk
Sist oppdatert: 18. mai 2017