Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Multimusikeren

Musikkens funksjon i gudstjenesten er det sentrale i studiet. Repertoaret som helhet er bredt og omfatter sjangre som tidligere var ukjent i kirken. Kirkemusikeren er en type multimusiker som behersker alt fra liturgisk orgelspill til korledelse og arrangering.

Som kirkemusiker står du i en lang tradisjon, der du i dag møter stadig nye forventninger til yrkesrollen. Utformingen av en relevant utdanning skjer i samspill mellom samfunnet, kirken og utdanningsinstitusjonene. Musikkhøgskolen ønsker å bidra med sin tyngde av kunnskaper og tradisjon på feltet, og med åpenhet og forståelse for den hverdagen kirkemusikeren skal ut i.

Kantor

Bachelorutdanningen gir kantorkompetanse i Den norske kirke, der kirken selv krever vigsling for å inneha stillingen. I tillegg til stillinger som kirkemusikere, kan studiet anvendes som bakgrunn for en solistisk karriere på orgel, sang eller direksjon, for undervisning eller lederstillinger.

Studiemuligheter

Historier

Konserter Kommende

Prosjekter Relevante

Publisert: 10. mar. 2020 — Oppdatert: 31. mar. 2023