Øvingsskolen_2016_06.JPG

Talentutvikling - opplæringstilbud til unge musikktalenter

Talentprogrammene ved NMH retter seg mot spesielt motiverte musikere under 19 år som har kommet langt på sitt instrument.

Søknadsfrist

15. mars
Les mer om søknad og opptaksprøver her

Kort om tilbudet

Talentutviklingsprogrammet (TUP) er et undervisningstilbud for ungdom mellom 13 og 19 år som har et høyt nivå på sitt hovedinstrument. Instrumentalundervisningen kommer i tillegg til annen musikkopplæring eleven får i kulturskole eller videregående skole.

Unge musikere følger TUP-programmet, men får i tillegg ukentlig undervisning på hovedinstrument.

Om Talentutviklingsprogrammet og Unge musikere

Musikkhøgskolens talentutviklingstilbud er en del av et nasjonalt talentutviklingsprogram. Man kan søke på alle instrumenter innenfor sjangrene klassisk, folkemusikk og jazz. Vi har et eget tilbud for komposisjonselever.

Talentutviklingsprogrammene ved NMH omfatter:

 • Hovedinstrumentundervisning/komposisjonsundervisning
  • TUP: ​45 min x 12 per skoleår
  • Unge musikere: 60 min x 29 per skoleår.
 • Samspill, kammermusikk og konsertdeltakelse
 • Undervisning i gehør og musikkteori
 • Tematimer/valgfag/seminarer
 • Symfoniorkesterprosjekter (for elever på orkesterinstrumenter)

Eleven må selv betale nødvendige reise- og eventuelle oppholdsutgifter for å delta. Elever med ekstra store reiseutgifter kan etter søknad få refundert deler av utgiftene.

Læreplan for TUP/ Unge musikere

Opptakskrav

 • Du må holde et spesielt høyt nivå på ditt hovedinstrument.
 • Du må ha gode forutsetninger for videre utvikling

Spørsmål?

imported-image

Cecilie Giskemo

Seniorkonsulent
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 28. mars 2017