Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Utvekslingsprogrammer

Norges musikkhøgskole deltar i flere utvekslings- og mobilitetsprogrammer, inkludert Erasmus+ og Nordplus.

Programmene vi deltar i gir studenter muligheten til å studere ved Musikkhøgskolen for ett eller to semestre samtidig som de får studiepoeng i programmet de tilhører ved deres egentlige institusjon.

Du kan også være en utvekslingsstudent ved Musikkhøgskolen gjennom bilaterale avtaler med institusjoner som ikke deltar i disse programmene.

Hvis du er interessert i å søke opptak til Norges musikkhøgskole som en utvekslingsstudent, ta kontakt med den internasjonale koordinatoren eller det internasjonale kontoret på institusjonen du studerer ved.

Hvordan søke opptak

Semesterdatoer ved Musikkhøgskolen

  • Høstsemesteret: August til desember.
  • Vårsemesteret: Januar til juni.

Utvekslingsstudenter kan søke opptak til Musikkhøgskolen enten til høstsemesteret, vårsemesteret eller ett helt studieår.

Retningslinjer for opptak

Studenter må søke gjennom det digitale systemet EASY.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for alle utvekslingsprogrammene: 1. mars.

Fristen gjelder for både høstsemesteret og vårsemesteret det følgende akademiske året.

Påkrevde vedlegg til søknaden

  1. Opptak, helst video, på totalt 15 til 20 minutter. Videoene kan være lastet opp i de fleste filformater. De kan også være lagt ved som lenker til Vimeo, SoundCloud, YouTube eller Dropbox. Komposisjonsstudenter må også laste opp en portfolio.
  2. Motivasjonsbrev.
  3. Curriculum Vitae (CV).
  4. Karakterutskrift.

Studieplan/læringsavtale

I det nettbaserte søknadssystemet vil du bli spurt om å fylle inn emnene du ønsker å ta ved Musikkhøgskolen ("My studyplan").

  • Under kan du se en oversikt over standard emnestruktur for innkommende utvekslingsstudenter ved ulike studieprogrammer (på engelsk).

Bruk oversikten til å få en forståelse over hvordan utvekslingsperioden er strukturert. Hvis du får godkjent opptak, vil du få mulighet til å søke deg inn på valgemner.

NB! Fyll ut "My studyplan" kun hvis du eller din institusjon har spesifikke emneønsker som ikke ser ut til å passe med standard emnestruktur.

Internasjonale studenter (fullstendig studieprogram)

Utenlandske studenter som søker opptak til et fullstendig studieprogram ved Musikkhøgskolen bør først lese seg opp på informasjonen om språkkrav, prosedyrer for opptak, finansieringsalternativer og tjenester for internasjonale studenter