Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Utvekslingsprogram

Norges musikkhøgskole deltar i fleire utvekslings- og mobilitetsprogram, inkludert Erasmus+ og Nordplus.

Programma vi deltar i gir studentar moglegheit til å studere ved Musikkhøgskolen for eitt eller to semester samtidig som dei får studiepoeng i programmet dei tilhøyrer ved deira eigenlege institusjon.

Du kan også vere ein utvekslingsstudent ved Musikkhøgskolen gjennom bilaterale avtalar med institusjonar som ikkje deltar i desse programma.

Om du er interessert i å søkje opptak til Norges musikkhøgskole som ein utvekslingsstudent, ta kontakt med den internasjonale koordinatoren eller det internasjonale kontoret på institusjonen du studerer ved.

Korleis søkje opptak

Semesterdatoar ved Musikkhøgskolen

  • Haustsemesteret: August til desember.
  • Vårsemesteret: Januar til juni.

Utvekslingsstudentar kan søkje opptak til Musikkhøgskolen anten til haustsemesteret, vårsemesteret eller eitt heilt studieår.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for alle utvekslingsprogramma: 1. mars.

Fristen gjeld for både haustsemesteret og vårsemesteret det fylgjande akademiske året.

Internasjonale studentar (fullstendig studieprogram)

Utenlandske studentar som søkjer opptak til eit fullstendig studieprogram ved Musikkhøgskolen bør fyrst lese seg opp på informasjonen om språkkrav, prosedyrar for opptak, finansieringsalternativ og tenester for internasjonale studentar

Publisert: 16. jun. 2020 — Oppdatert: 13. sep. 2022