Publikasjoner og resultater

NMH dokumenterer kunstneriske og vitenskapelige resultater i følgende kanaler:

NMH-Brage er NMHs åpne elektroniske vitenarkiv.

Research Catalogue er en internasjonal database for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Bestill bøker fra NMH-publikasjoner

Cristin er en nasjonal vitenindeks