Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Doktorgrad

Vil du bli stipendiat ved Musikkhøgskolen? Utdanningene på ph.d.-nivå gir deg en unik mulighet til å bidra til kunnskapsutviklingen på fagfeltet ditt.

En doktorgrad fra Musikkhøgskolen

Norges musikkhøgskole tilbyr to ph.d.-program. Det ene er et vitenskapelig ph.d.-program i musikk, det andre er et ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende musikk.

Begge utdanningene er treårige studier som inneholder en opplæringsdel på 30-40 studiepoeng og et selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid.

Studiemuligheter