Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Dok­tor­grad

Vil du bli stipendiat ved Musikkhøgskolen? Utdanningane på ph.d.-nivå gir deg ei unik moglegheit til å bidra til kunnskapsutviklinga på fagfeltet ditt.

Ein doktorgrad frå Musikkhøgskolen

Noregs musikkhøgskole tilbyr to ph.d.-program. Det eine er eit vitskapeleg ph.d.-program i musikk, det andre er eit ph.d.-program i kunstnarisk utviklingsarbeid innanfor utøvande og skapande musikk.

Begge utdanningane er treårige studium som inneheld ein opplæringsdel på 30–40 studiepoeng og eit sjølvstendig vitskapeleg eller kunstnarisk arbeid.

Dr.philos.

NMH tilbyr også ein tredje veg til doktorgrad: dr.philos. Denne blir ofte omtala som "privatistvegen til doktorgrad".

Les om dr.philos. på tilsettsidene.

Studiemuligheter