Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Doktorgrad

Vil du bli stipendiat ved Musikkhøgskolen? Utdanningene på ph.d.-nivå gir deg en unik mulighet til å bidra til kunnskapsutviklingen på fagfeltet ditt.

En doktorgrad fra Musikkhøgskolen

Norges musikkhøgskole tilbyr to ph.d.-program. Det ene er et vitenskapelig ph.d.-program i musikk, det andre er et ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende musikk.

Begge utdanningene er treårige studier som inneholder en opplæringsdel på 30–40 studiepoeng og et selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid.

Dr.philos.

NMH tilbyr også en tredje vei til doktorgrad: dr.philos. Denne omtales gjerne som "privatistveien til doktorgrad".

Les om dr.philos. på ansattsidene.

Ønsker du å bli stipendiat i 2022

Vi lyser nå ut inntil fem stipendiatstillinger knyttet til Ph.d.-programmet i oppføringspraksis, musikkpedagogikk og musikkterapi, og inntil tre stillinger i Ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. Søknadsfristene er 1. februar 2022.

Søk opptak til ph.d. for 2022

Studiemuligheter