Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Ph.d.-programmet i musikk­forsk­ning

Musikkterapeut Monika Overå bærer på trommer og gitar inne på sykehus

Programmet gir deg en solid musikkfaglig forskerutdanning som vil sette deg i stand til å bidra til den vitenskapelige utviklingen i fagområdet, nasjonalt og internasjonalt.

Om studiet

Ph.d.-programmet er organisert som et heltidsstudium over tre år og består av en opplæringsdel og et selvstendig forskningsarbeid (avhandling). Studiet leder frem til graden ph.d.

Det er mulig å fordype seg i fagområder som inngår i NMHs forskningssentre:

  • Musikkpedagogikk/Utdanningsforskning i musikk
  • Musikkterapi/Musikk og helse
  • Praksisorientert musikkvitenskap (herunder oppføringspraksis og musikkteori)

Forkunnskaper

Har du en mastergrad innenfor et det fagområdet du søker opptak til eller et nærliggende fagområde, kan du søke opptak til ph.d.-programmet.

Læringsmål

Etter fullført studium har du tilegnet deg systematisk kunnskap innenfor ditt forskningsområde. Du er trygg på vitenskapelig skriveskikk og etiske standarder for forskning. Du har oversikt over teori og metode for fagområdet og er i stand til å gjennomføre forskning både individuelt og sammen med andre. Dine forskningsresultater vil bli formidlet i form av en monografi eller en samling av artikler som inngår i høgskolens publikasjonsserie.

Etter fullført studium er du kvalifisert for å arbeide i blant annet forsker- og undervisningsstillinger ved universitetet og høgskoler og med utviklingsarbeid i kulturorganisasjoner.

Forskjellene på NMHs ph.d.-programmer

NMH tilbyr to ph.d.-programmer: Et ph.d.-program i musikkforskning (som beskrevet over) med mulighet for fordypning innenfor fagområdene musikkpedagogikk/utdanningsforskning i musikk, musikkterapi/musikk og helse og praksisorientert musikkvitenskap (som inkluderer oppføringspraksis), og ett ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid i musikk.

Det første er et vitenskapelig program, det andre er - som navnet sier - et kunstnerisk program.

I det følgende skal vi forsøke å klargjøre forskjellene og likhetene mellom de to ph.d.-programmene. Særlig forholdet mellom oppføringspraksis (fra 2024 del av praksisorientert musikkvitenskap) og kunstnerisk utviklingsarbeid kan være utfordrende å forstå, og teksten som følger er spesielt beregnet for dere som har forkunnskaper som kan kvalifisere for opptak til både det vitenskapelige og det kunstneriske ph.d.-programmet.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer

Artikler relevante

Publisert: 13. mar. 2020 — Oppdatert: 24. jun. 2024