Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Miljøet omfatter et spekter av stilistiske retninger og tilnærmingsmåter. Studentenes initiativ og musikalske preferanser er i stor grad med på å prege miljøet og innholdet i studiet. Musikalsk vurderingsevne og bevisstgjøring av kunstneriske valg blir utviklet gjennom veiledning, dialog og fremføring av egne verker.

Musikkhøgskolen ønsker å skape grobunn for nyskaping og individuell utvikling. Målet er å utdanne selvstendige komponister med bred kompetanse på den kunstmusikalske arenaen, og også å gi praksis og erfaring som gjør studentene i stand til å operere i det kommersielle yrkeslivet.

Miljøet har stor kompetanse på feltet elektrofoni og omfattende erfaring med tverrkunstneriske uttrykk. Datamaskinen er et viktig verktøy i utarbeidelse av musikalske idéer og strukturer og i realisering av den klingende musikken.

Spesialisering i filmmusikk, jazzkomposisjon og elektronisk komposisjon er tilbud på masternivå.

Studer komposisjon på NMH

Studiemuligheter

Historier

Prosjekter Relevante

Publisert: 10. mar. 2020 — Oppdatert: 4. apr. 2024