Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Tora Ferner Lange: Framføring innen The New Discipline – en studie av hvordan utøvernes kropper og kroppslige uttrykk forstås.

Hvordan forstås utøvernes kropper i verk der det fysiske er en del av det musikalske materialet, og hvilke meningsdannelser gir nærværet av kroppene i musikken?

Fagområde: Oppføringspraksis

Studien undersøker forståelser av kropp i musikkfremføringer innen den nåtidige komposisjonsretningen The New Discipline. Hvordan forstås utøvernes kropper i fremføring av musikk der kroppens nærvær, gester, bevegelser, mimikk, osv. er en del av det kompositoriske materialet? Hva tenker komponister og utøvere om bruk av kroppen som musikalsk materiale og hvordan forstår publikum denne musikkpraksisen?

Studien diskuterer forståelser av kroppslige uttrykk i verk av Jennifer Walshe og Manos Tsangaris og bidrar med ny kunnskap om fremføring innen The New Discipline gjennom innsikt i hvordan kroppene forstås i slike verk. Studien tar i bruk teori fra blant annet feltet performance studier for å utvikle en ny forståelse av musikk der kroppen er en bevisst del av musikkverket.

Artikler relevante

Publisert: 9. jun. 2022 — Oppdatert: 26. sep. 2022