Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Første folkemusiker som disputerer ved NMH

Laura Ellestad disputerer onsdag 31. mai for ph.d.-graden i oppføringspraksis ved Norges musikkhøgskole. Hun blir dermed den første folkemusikeren som disputerer ved høgskolen.

Hvordan bidro musikalske praksiser til konstruksjonen av norsk-amerikanske identiteter? Laura Ellestads avhandling undersøker musikkulturen i norsk-amerikanske samfunn i det øvre Midtvesten i perioden 1900–1970.

Ellestad har tidligere fortalt om hvordan hun gikk fra å spille rockefele i Canada til norsk folkemusikk.

Arbeidet beskriver hvordan framføringsformer av de to musikksjangrene bygdedansmusikk og norsk-amerikansk old-time music bidro til å skape mangfoldige norsk-amerikanske identiteter i en periode med store endringer i USA. Denne historiske og etnografiske studien bygger på en tverrfaglig, komparativ tilnærming og analyserer en stor mengde kvalitative data samlet inn ved arkivforskning og feltarbeid i Midtvesten.

Ellestad starter med å undersøke hvordan norsk-amerikanske musikere interagerte med globale og lokale strømninger, og hvordan disse prosessene avspeiler ulike prosesser knyttet til identitetskonstruksjon. Ved å ta utgangspunkt i Mark Slobins rammeverk for studier av subkulturell musikk (Slobin, 1993) finner Ellestad at norsk-amerikanske musikere deltok i tre brede samspillsprosesser: intersubcultural interaction, bruk av supercultural materiale og samspill via the diasporic interculture. Videre argumenterer hun for at disse samspillsprosessene reflekterer to dynamiske forløp i norsk-amerikansk identitetskonstruksjon: formbarhet, permeabilitet og etnisk grenseforhandling, samt posisjonerings- og myteskapingsprosesser. Ellestad undersøker deretter et utvalg framføringskontekster tilknyttet hver sjanger gjennom casestudier av to historiske utøvere, Dagny Andrea Veum Quisling og Daniel Aakhus.

Ved å undersøke et bredt utvalgt empirisk materiale gir avhandlingen ny innsikt i hvordan norsk-amerikanske musikere performed, det vil si forhandlet frem og utvidet identiteter og grenser, formidlet fortellinger fra fortiden, individuelle og kollektive drømmer, lojalitet til hjemlandet og kompatibilitet med amerikanske idealer.

Svart-hvitt portrett helfigur sittende med hardingfele
disputas-og-proveforelesning

Disputas Laura Ellestad -

Laura Ellestad forsvarer i offentlig disputas avhandlingen med tittelen Performing Norwegian American. The Construction of Identity through Performances of Bygdedans and Norwegian-American Old-Time Music in the Upper Midwest, 1900–1970.

Disputas Laura Ellestad

Artikler relevante