Storbandet spiller på stjernekamp NRK 2014

Master

Hva har du på hjertet? Hva er ditt prosjekt? Masterstudiene ved NMH gir deg muligheten til å fordype deg i det som interesserer deg mest.

Norges musikkhøgskole har landets største utvalg av masterstudier innen musikkfag; både utøvende, skapende og teoretiske. Som masterstudent blir du stimulert til å videreutvikle din kunstneriske profil eller ditt faglige prosjekt. Du vil bli utfordret til å til å ta stilling til deg selv som musikkaktør i samfunnet, og du kan bidra til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor musikkfeltet.

Masterutdanningene er toårige og består av et masterarbeid, obligatoriske emner og valgemner, litt ulikt vektet etter hvilket studium du velger.

Les om søknad og opptaksprøver til masterstudiene

 

Studietilbud