Kyrre Lien bilde til ECMAster.jpg

European Chamber Music Master (ECMAster)

Normert studietid

2 år (120 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Engelsk

Søknadsfrist

15. desember. SøknadsWeb åpner 1. november

Søknadsprosess og opptaksprøver

Opptakskrav

Les om opptakskrav nederst på siden

Kort om studiet

European Chamber Music Master (ECMAster) gir etablerte kammermusikkensembler mulighet til et intensivt studium i kammermusikk ved Norges musikkhøgskole og opp til seks andre ledende europeiske institusjoner. Studiet er utviklet av ECMA (European Chamber Music Academy) med støtte fra ERASMUS+.

Programmet har en felles programbeskrivelse og struktur som gjelder for alle samarbeidsinstitusjonene. Programmet har fokus på å trene studentene i å fremføre kammermusikk på et profesjonelt nivå, utvikle kunnskapen om repertoar for besetningen, forfine tekniske og kunstneriske ferdigheter på hovedinstrumentet og utvikle evnen til å formidle kunstnerisk uttrykk som en del av et kammermusikkensemble. Studenter som tas opp på dette programmet må fullføre hele studieprogrammet som en del av kammermusikkensemblet.

Første og fjerde semester fullføres på hjemmeinstitusjonen, mens andre og tredje semester fullføres på to ulike samarbeidsinstitusjoner. På denne måten drar studentene fordel av ekspertise fra tre institusjoner i løpet av studietiden og tilbys samtidig tilgang til et europeisk kammermusikknettverk gjennom ECMA.

European Chamber Music Master er en variant av masterstudiet i utøving på Norges musikkhøgskole.

Fullstendig studieplan for ECMAster tilgjengeliggjøres i studiehåndbok for startkull 2020 (publiseres mot slutten av vårsemesteret 2019).

Generell beskrivelse av studieprogrammet European Chamber Music Master (på engelsk) (PDF-dokument).

ECMAster på Norges musikkhøgskole

Som ECMAsterstudent med NMH som hjemmeinstitusjon vil du være på NMH i 1. og 4. semester og på to ulike vertsinstitusjoner i 2. og 3. semester.

Første semester

Kammermusikk og ECMA IP (20 studiepoeng)

I emnet skal kammergruppen innstudere et bredt repertoar av relevant kammermusikk. Ensemblets interesseområder og personlige preferanser vil bli vektlagt, men også utfordret. Det fokuseres på å utvikle kunstneriske og tekniske ferdigheter både individuelt og som ensemble. Repertoaret settes opp sammen med hovedveileder i kammermusikk og skal normalt inneholde musikk fra flere epoker. I løpet av kurset skal ensemblet opptre både internt og på eksterne scener. I tillegg skal ensemblet være med på minst én ECMA-session i første semester.

Prosjektutvikling (5 studiepoeng)

Emnet skal gi studentene en grunnleggende metodikk for prosjektutvikling og prosjektarbeid. Det er sterkt knyttet opp til masterprosjektet, og prosjektbeskrivelsen for ensemblets masterprosjekt skal utvikles i dette emnet. Gjennom de to studieårene på masterstudiet vil dere være i jevn kontakt med hovedveileder i kammermusikk. Gjennom kurset er det et mål at ensemblet utvikler seg videre som en uavhengig, selvdreven gruppe som kan fortsette sin aktivitet i mange år fremover.

"Life Skills" for kammermusikere (5 studiepoeng)

Temaer som prøvemetodikk, gruppedynamikk, kommunikasjon, identitet, karriereplanlegging og -utvikling dekkes i dette emnet. Det er delt i to deler, og studentene deltar aktivt i begge emnedeler. Den ene delen fokuserer på arbeidsmetoder som er spesifikke for kammermusikere. Den andre delen fokuserer på identitet, karriereplanlegging og utvikling.

Vertsinstitusjoner i andre og tredje semester 

Alle samarbeidsinstitusjonene tilbyr et skreddersydd semester for de innreisende studentene. Se de respektive institusjonenes hjemmesider for nærmere informasjon. I følgeskjemaet som leveres sammen med søknaden skal dere oppgi hvilke institusjoner dere ønsker å reise til.

I andre semester kan dere velge mellom:

 1. Fondazione Scuola di Musica di Fiesole Onlus, Firenze, Italia 
 2. Royal Northern College of Music, Manchester, Storbritannia
 3. Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Østerike

I tredje semester kan dere velge mellom:

 1. Koninklijk Conservatorium, Den Haag, Nederland
 2. Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija, Vilnius, Litauen
 3. Conservatoire national supèrieur de musique et de danse de Paris, Frankrike 

I løpet av andre og tredje semester skal ensemblet besøke til sammen fire ECMA-samlinger.

Fjerde semester

I fjerde semester gjennomfører ensemblet masterprosjektet i fellesskap. Etter å ha forberedt dette prosjektet gjennom arbeidet som er gjort i de tre første semestrene, kan dere nå bruke all tid på å undersøke og eksperimentere med problemstillingen som masterarbeidet skal handle om. Masterarbeidet skal være et selvstendig kunstnerisk prosjekt. Problemstillingen skal stille et tydelig kunstnerisk spørsmål.

Studenter på utveksling til NMH i 2. semester

Studenter som kommer til NMH i 2. semester vil ta et hovedemne (20 studiepoeng) og to sideemner (5 ETCS poeng). Emnet Chamber music and ECMA IP (20 studiepoeng) fokuserer på å utvikle studentenes kunstneriske og tekniske ferdigheter på hovedinstrumentet og som en del av et ensemble. I emnet Contemporary music and commission work (5 studiepoeng) vil studentene lære om å samarbeide med komponister og om notasjon og fortolkning av ny musikk. I emnet The social responsive musician (5 studiepoeng) vil studentene lære å reflektere over sin egen rolle som musiker i forhold til et publikum og til samfunnet rundt. For utfyllende informasjon om emner for innreisende studenter, se engelsk studieinformasjon.  

ECMAster-studenter vil bli integrert i skolens aktiviteter. De vil delta i undervisning, konserter, workshops og mesterklasser med studenter på både bachelor- og masternivå. Undervisningen blir ivaretatt av NMHs lærere og av internasjonale gjestelærere. ECMAster-studenter vil bli oppfordret til å øve, opptre og gjøre opptak av seg selv i løpet av semestret.

Hva er ECMA?

ECMA logoEuropean Chamber Music Academy (ECMA) er en sammenslutning av ledende europeiske høyere musikkutdanningsinstitusjoner og festivaler som sammen gir løpende opplæring for kammermusikkensembler. Siden etableringen i 2004 har det årlig blitt arrangert omtrent ti ECMA-samlinger som partnerne bytter på å være vertskap for. ECMA-samlingen finner sted på NMH i uka etter påske hvert år. På samlingene i Oslo går verdens ledende kammermusikkpedagoger og NMHs egne lærere sammen om å undervise utvalgte studentensembler fra hele Europa.

Opptakskrav

For opptak kreves bachelorgrad i musikk eller tilsvarende, med minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag. Søkerne må være medlem av et etablert ensemble og alle ensemblets medlemmer må søke samtidig til samme institusjon. Alle medlemmer av ensemblet må oppfylle de formelle opptakskravene. I tillegg gjennomføres opptaksprøver i uke 8. Søkernes nivå ved opptaksprøven forventes å være tilsvarende fireårig bachelorutdanning i utøving. Det er et begrenset antall studieplasser.

Følgende kammermusikkensembler kan søke om opptak

 • Stryketrioer og -kvartetter
 • Klavertrioer og -kvartetter
 • Blåsekvintetter
 • Messingkvintetter
 • Saksofonkvartetter
 • Andre ensembler med et etablert repertoar av et visst omfang 

Sistnevnte ensembler må bestå av minimum tre og maksimum fem utøvere og vil trenge en spesifikk godkjenning fra hjemmeinstitusjonen og begge vertsinstitusjoner. Større ensembler kan bli godkjent etter avtale med hjemmeinstitusjonen, begge vertsinstitusjoner og styringsgruppa for utdanningen.  

Søknadsprosess og opptaksprøver for European Chamber Music Master

> Til toppen

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

E-post: opptak@nmh.no

Telefon: +47 23 36 70 00 (telefontid 12.00–15.00 mandag til fredag).

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med fagpersonene under:

Studieleder

imported-image

Are Sandbakken

Professor

Kammermusikk, Bratsj

Kyrre Lien bilde til ECMAster.jpg
Kammermusikk

Sosialt, utviklende, inspirerende.