Kyrre Lien bilde til ECMAster.jpg

European Chamber Music Master (ECMAster)

Normert studietid

2 år (120 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Engelsk

Søknadsfrist

15. desember. SøknadsWeb åpner 1. november

Søknadsprosess og opptaksprøver

Opptakskrav

Les om opptakskrav nederst på siden

Kort om studiet

European Chamber Music Master er et nytt prestisjefullt masterstudium som gir etablerte kammermusikkensembler mulighet til et intensivt studium i kammermusikk på Norges musikkhøgskole og opp til seks andre ledende Europeiske institusjoner. Studiet er utviklet av ECMA (European Chamber Music Academy) med assistanse fra ERASMUS+.

Programmet har en felles programbeskrivelse og struktur som gjelder for alle samarbeidsinstitusjonene. Programmet har fokus på å trene studentene i å fremføre kammermusikk på et profesjonelt nivå, utvikle kjennskapet til repertoaret for besetningen, forfine tekniske og kunstneriske ferdigheter på hovedinstrumentet og utvikle evnen til å formidle kunstnerisk uttrykk som en del av et kammermusikkensemble. Studenter som tas opp på dette programmet må fullføre hele studieprogrammet som en del av kammermusikkensemblet.

Første og fjerde semester fullføres på Norges musikkhøgskole mens andre og tredje semester fullføres på to ulike samarbeidsinstitusjone. På denne måten drar studentene fordel av ekspertisen fra tre institusjoner i løpet av studietiden og tilbys tilgang til et europeisk kammermusikknettverk gjennom ECMA.

European Chamber Music Master er en variant av masterstudiet i utøving på Norges musikkhøgskole.

Vertsinstitusjoner i 2. og 3. semester 

I 2. semester kan studentene velge mellom:

 1. Fondazione Scuola di Musica di Fiesole Onlus, Firenze, Italia 
 2. Royal Northern College of Music, Manchester, Storbritania
 3. Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Østerike

I 3. semester kan studentene velge mellom:

 1. Koninklijk Conservatorium, Den Haag, Nederland
 2. Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija, Vilnius, Litauen
 3. Conservatoire national supèrieur de musique et de danse de Paris, Frankrike 

Se generell beskrivelse av studieprogrammet European Chamber Music Master på engelsk her 

ECMA

ECMA logoEuropean Chamber Music Academy (ECMA) er en sammenslutning av ledende europeiske høyere musikkutdanningsinstitusjoner og festivaler som sammen gir løpende opplæring for kammermusikkensembler. Siden etableringen i 2004 har det årlig blitt arrangert omtrent ti ECMA-samlinger som partnerne bytter på å være vertskap for. ECMA-samlingen finner sted på NMH i uka etter påske hvert år. På samlingene i Oslo går verdens ledende kammermusikkpedagoger og NMHs egne lærere sammen om å undervise utvalgte studentensembler fra hele Europa.

Studenter på utveksling til NMH i 2. semester

Studenter som kommer til NMH i 2. semester vil ta et hovedemne (20 studiepoeng) og to sideemner (5 ETCS poeng). Emnet Chamber music and ECMA IP (20 studiepoeng) fokuserer på å utvikle studentenes kunstneriske og tekniske ferdigheter på hovedinstrumentet og som en del av et ensemble. I emnet Contemporary music and commission work (5 studiepoeng) vil studentene lære om å samarbeide med komponister og om notasjon og fortolkning av ny musikk. I emnet The social responsive musician (5 studiepoeng) vil studentene lære å reflektere over sin egen rolle som musiker i forhold til et publikum og til samfunnet rundt.    

ECMAster-studenter vil bli integrert i skolens aktiviteter. De vil delta i undervisning, konserter, workshops og mesterklasser med studenter på både bachelor- og masternivå. Undervisningen blir ivaretatt av NMHs lærere og av internasjonale gjestelærere. ECMAster-studenter vil bli oppfordret til å øve, opptre og gjøre opptak av seg selv i løpet av semestret.

Se oversikt over emner for ECMAster-studenter på utveksling her

Opptakskrav

For opptak kreves bachelorgrad i musikk eller tilsvarende, med minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag. Søkerne må være medlem av et etablert ensemble og alle ensemblets medlemmer må søke samtidig til samme institusjon. Alle medlemmer av ensemblet må oppfylle de formelle opptakskravene. I tillegg gjennomføres opptaksprøver i uke 8. Søkernes nivå ved opptaksprøven forventes å være tilsvarende fireårig bachelorutdanning i utøving. Det er et begrenset antall studieplasser.

Følgende kammermusikkensembler kan søke om opptak:

 • Stryketrioer og -kvartetter
 • Klavertrioer og -kvartetter
 • Blåsekvintetter
 • Messingkvintetter
 • Saksofonkvartetter
 • Andre ensembler med et etablert repertoar av et visst omfang 

Sistnevnte ensembler må bestå av minimum 3 og maksimum 5 utøvere og vil trenge en spesifikk godkjenning fra hjemmeinstitusjonen og begge vertsinstitusjoner. Større ensembler kan bli godkjent etter avtale med hjemmeinstitusjonen, begge vertsinstitusjoner og styringsgruppa for utdanningen.  

Søknadsprosess og opptaksprøver for European Chamber Music Master

> Til toppen

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med fagpersonene under:

Studieleder

imported-image

Are Sandbakken

Professor

Kammermusikk, Bratsj