Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Om Nor­ges musikk­høg­sko­le

På Norges musikkhøgskole er du som student i front. Her utvikler du talentet ditt i samspill med andre studenter og lærere, og blir så god som bare du kan.

Gruppebilde av studenter og ansatte, tatt 4. september 2023. Foto: Siv Dolmen.

Norges musikkhøgskole (NMH) er en vitenskapelig høgskole med Norges største fagmiljø innen musikk. NMH utdanner musikkterapeuter, instrumentalister, sangere, kirkemusikere, musikkpedagoger, dirigenter, komponister, musikkteknologer og pianostemmere. Utdanningene skal gi et solid fundament for en profesjonell karriere innen musikk og gjøre studentene i stand til å ta relevante valg senere i livet. Slik skal vi bidra til at Norge også i framtida har et sterkt og levedyktig musikkliv, der alle er velkommen og kan delta.

Vi har en norsk og europeisk musikkarv vi er stolte av, og som er med på å identifisere oss. Tradisjonene skal vi ivareta, men samtidig må vi skape nye musikalske fellesskap i et samfunn i rask endring. Vi er forvaltere og ikke museumsvoktere. Skal arven være levedyktig og relevant i framtida, må vi være åpne for nye uttrykk og musikkformer.

Vi skaper og utøver kunst fordi kunst er viktig i seg selv. Vi legger til rette for og stimulerer til et musikalsk samfunn ved å bidra til ulike arenaer. Det gjør vi ved å bygge NMH på forskning og utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. Slik legger vi til rette for at studentene våre får en bred kompetanse med utøvende, skapende, pedagogiske og terapeutiske ferdigheter.

Mangfold på Norges musikkhøgskole handler om å anerkjenne og gi plass til et bredt spekter av menneskelige, musikkfaglige, sosiale og kulturelle uttrykk, bakgrunner, kompetanser og perspektiver. Slikt mangfold springer ut av inkluderende og ikke-diskriminerende fellesskap. Norges musikkhøgskole ønsker derfor å fremme slike fellesskap, der mennesker kan møtes, virke, skape og være i trygghet.

Musikkhøgskolens mangfoldserklæring

Huset

Vi har flotte konsertsaler, lydstudioer, Norges største musikkfaglige bibliotek og Oslos største samling av historiske instrumenter. Lokalene våre er blant Europas mest moderne for musikkutdanning. Med velutstyrte spesialrom for undervisning, musikkforskning, kreativitet og musikkutfoldelse får studenter og ansatte optimale ressurser. Vi er også en av landets største konsertarrangører, og holder til på Majorstua i Oslo.

Variert tilbud

Ser du for deg et liv med musikk, kan vi tilby utdanning som gjør deg til en profesjonell utøver. Men på Musikkhøgskolen er bredden kompasset, og vi gir deg også kunnskap og unike muligheter som morgendagens komponist, pedagog, kirkemusiker, musikkterapeut og pianostemmer. Hos oss kan du ta bachelor, master og doktorgrad i musikk – både i utøvende og teoretiske emner. I tillegg har vi ettårsemner og videreutdanninger fra 10 til 60 studiepoeng for deg som trenger faglig påfyll.

Høyt nivå på lærerne

Musikkhøgskolen hadde ikke vært noe særlig tess uten kompetente fagpersoner. Over 350 årsverk – bestående av mange musikere med egne kunstneriske karrierer – sikrer kvalitet og bredde i undervisningen. Vi hanker inn topp lærere i alle fagfelt, og kan stille med stor sjangerbredde og interessant forsking som vi vil at du som student også skal ha glede av. De ulike fagmiljøene våre representerer det beste i det utøvende, pedagogiske, teoretiske og skapende muligheter i musikkfaget.

Miljøfyrtårn

NMH er Miljøfyrtårn og jobber på flere måter med å redusere skolens klimaavtrykk. Vi har som mål å redusere antall flyreiser med 30 % innen utgangen av 2023 og 40 % innen utgangen av 2025 målt mot 2019. Samtidig oppfordrer vi til å reise klimavennlig. NMH i i gang med å etablere en grønn innkjøpspolitikk og alltid velge et miljømerket alternativ når det er mulig. Vi vil også å redusere mengden restavfall med 30 % og legge til rette for at flere sykler, går eller bruker kollektivtransport til og fra NMH.

To smilende menn holder oppe hver sin store plate med miljøfyrtårnlogo: To blåfarger, hvitt og et grønt blad. Skal visst også se ut som en fyrlykt som lyser mot bladet og en mørkeblå runding.
Anders Eggen (t.v.) og Johan Jørgensen mottar miljøfyrtårnsertifisering våren 2022. Foto: Jan Kühr for Bymiljøetaten.

Historien vår

Når du går inn hovedinngangen til Musikkhøgskolen, treffer blikket ditt Lindemannsalen – skolens største konsertsal med 365 seter. Historien vår strekker seg tilbake til musikerfamilien Lindemans organisering av et musikkonservatorium i hovedstaden på slutten av 1800-tallet. Det er arven vår, men mye har også skjedd etter det. Den virkelige starten til Musikkhøgskolen var i 1973. Musikkonservatoriet i Oslo blir avviklet og pianisten og komponisten Robert Levin kommer inn som skolens første rektor. Studenttallet er 300, og utdanningstilbudet er innenfor klassisk musikk. I dag er Norges musikkhøgskole en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole med over 750 dyktige studenter.

Organisasjon

Norges musikkhøgskole er hovedsakelig organisert i fagseksjoner, med Styret som øverste organ.

Ledelsen

Ledelsen ved Musikkhøgskolen er rektoratet og direktør. Rektoratet blir valgt av studenter og ansatte for fire år.

Publisert: 12. mar. 2020 — Oppdatert: 12. jul. 2024