Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Sala­ne våre

Lindemansalen, Levinsalen, Sandvoldsalen – på Musikkhøgskolen har vi fantastiske lokalar.

Lindemansalen

Lindemansalen er Musikkhøgskolens hovudscene. Ho har fått sitt namn frå familien som stifta orgelskulen som seinare skulle bli Musikkhøgskolen. Salen har 365 sitjeplassar i amfioppsett og scenegolv med plass til fullt symfoniorkester og kor. Salen rommar også høgskolens største orgel.

Spesiallaga resonanskammer

Dei fleste konsertar med store ensemble blir heldt i Lindemansalen. Salen er konstruert med akustisk musikk i tankane – det er høgt under taket og langt mellom veggane slik at ljoden får god plass til å leve. Mindre synleg, men desto meir høyrleg, er det at salen har spesiallaga resonanskammer som skjuler seg under scenegolvet. Desse er tilpassa kvar si instrumentgruppe og er nøyaktig plassert for å gje orkesteret optimal akustisk forsterking. Når taklukene er opne og veggteppa heng oppe, eignar Lindemansalen seg også godt til forsterka musikk.

Ei god blanding

Om du ynsker å kome nærare publikum kan salen bli gjort om til ei intimscene, ved å stenge amfiet og invitere publikum ned på scenegolvet med musikarane. Denne løysinga eignar seg særleg godt for mindre ensemble, eller musikk som krev ein meir intim atmosfære. Lindemansalen blir brukt slik til både jazz- og folkemusikkonsertar, og til klassiske solo- og kammermusikkonsertar – og nokre gongar til ei god blanding.

Lindemansalen er utstyrt med toppmoderne ljod- og ljosanlegg, samt projektor og nedfellbart lerret til bruk i undervising eller på konferansar og seminar. Her skjer alt frå éin-til-éin-undervising på orgel, til store orkesterkonsertar, og føredrag med lokale og internasjonale aktørar for fullsett sal.

Levinsalen

Levinsalen er oppkalle etter den fyrste rektoren ved Musikkhøgskolen, professor Robert Levin. Salen har 120 plassar og kan bli møblert etter behov, difor blir han brukt til all slags musikk og aktivitet.

Levinsalen har fantastisk akustikk, spesielt eigna for stille instrument og små ensemble. I likskap med Lindemansalen er Levinsalen også utstyrt med toppmoderne ljod- og ljosanlegg, men det er kanskje først og fremst kammermusikken som høyrer heime her.

Andre salar

Sandvoldsalen

Sandvoldsalen er vår skjulte skatt. Du finn fram til salen ved å følge skilta på Musikkhøgskolen.

Auditoriet

Fleire av våre faglege arrangement blir halde i Auditoriet ved Musikkhøgskolen. Sjå skilta som du finn rundt omkring i bygget for å tråkle deg fram til spennande diskusjonar og ny innsikt.

Prismerommet

I tredje etasje finn du ei intim scene under vakker kunst og foran store vindauge.

Kamera i salane

Vi gjer oppmerksam på at sceneområdet i Levin- og Lindemansalen blir observert via ein kameraforbindelse. Det er utvalde tilsette og arrangementsvertar på Musikkhøgskolen som brukar kameraet under orkesterøvingar, prøvar, konsertar og eiga arbeidsplanlegging.

Publisert: 20. apr. 2020 — Oppdatert: 27. feb. 2024