Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Internasjonale nettverk

Norges musikkhøgskole har omfattende internasjonal virksomhet. I 2017 lanserte vi en egen strategi med mål og ambisjoner mot 2025.

Nettverk

Musikkhøgskolen deltar aktivt i noen utvalgte nettverk og felles europeiske studieprogram.

Nettverkene fremmer samarbeidet mellom Norges musikkhøgskole og institusjoner i Norden, Europa og resten av verden.

Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014–2020.

En stor del av utdanningsprogrammet Erasmus+ sitt budsjett går til mobilitet og læring utenlands for enkeltpersoner. For Musikkhøgskolen handler dette hovedsakelig om studentutveksling og ansattmobilitet.