Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Inter­na­sjo­na­le nett­verk

Noregs musikkhøgskole har omfattande internasjonal verksemd. I 2017 lanserte vi ein eigen strategi med mål og ambisjonar mot 2025.

Nettverk

Musikkhøgskolen deltar aktivt i nokre utvalde nettverk og felles europeiske studieprogram.

Nettverka fremmar samarbeidet mellom Noregs musikkhøgskole og institusjonar i Norden, Europa og resten av verda.

Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014–2020.

Ein stor del av utdanningsprogrammet Erasmus+ sitt budsjett går til mobilitet og læring utanlands for enkeltpersoner. For Musikkhøgskolen handler dette hovudsakeleg om studentutveksling og ansattmobilitet.

Kontakt

Publisert: 26. mai 2020 — Oppdatert: 10. jun. 2024