Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Prosjekter

Vi er opptatt av resultatutveksling og tverrfaglig samarbeid. Forskerteam fremmer faglig utveksling og dialog med andre aktører i Norge og internasjonalt.