Kunst og vitenskap

Norges musikkhøgskole har et nasjonalt lederskap innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innen musikk, musikkpedagogikk og musikkterapi.

Ved Musikkhøgskolen gjennomføres det en rekke FoU-prosjekter. Les mer om FoU-aktivitetene i sentrene eller under temaene nedenfor.

Temaer for FoU-prosjekter

Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning på doktorgradsnivå

Musikkhøgskolen har to programmer på doktorgradsnivå, der kandidatene gjennomfører kunstneriske prosjekter eller forskningsprosjekter:

  1. Ph.d.-programmet (tre fagområder: musikkpedagogikk, musikkterapi og oppføringspraksis)
  2. Stipendiatprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid

En del av prosjektene er knyttet opp til sentre eller innsatsområder. Samlet utgjør disse prosjektene en viktig del av Norges musikkhøgskoles FoU-virksomhet.

FoU-sentre

Høgskolen driver prosjekter og aktiviteter gjennom fire FoU-sentre/innsatsområder:

I tillegg gjennomføres mange frittstående FoU-prosjekter.

Formidling

Resultatene av det kunstneriske utviklingsarbeidet formidles gjennom konserter ved Musikkhøgskolen og andre steder, og gjennom musikkproduksjoner. Den vitenskapelige forskningen publiseres i tradisjonelle vitenskapelige formidlingskanaler, som tidsskrifter og ved konferanser.

Formidlingskanaler

Faglige nettverk

Norges musikkhøgskole deltar i en rekke nettverk.

FoU-ledelsen

FoU-ledelsen består av følgende personer:

Rektor Peter Tornquist, leder av FoU-utvalget

Frank Havrøy, leder for kunstnerisk utviklingsarbeid

Øivind Varkøy, forskningsleder, leder av Doktorgradsutvalget

Kjetil Solvik, studie- og FoU-sjef

Sist oppdatert: 28. mars 2016