Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

CEMPE

CEMPE utvikler kunnskap og erfaring som styrker utøverutdanningen og støtter musikkstudentene i deres kunstneriske utvikling på vei mot et virke i fremtidens musikkliv.

Om oss

CEMPE (Centre for Excellence in Music Performance Education) er et Senter for fremragende utdanning i musikkutøving tilknyttet Norges musikkhøgskole i perioden 2014-2023.

Visjonen til CEMPE er å styrke den høyere musikkutdanningen gjennom studentinvolvering, samarbeid, mangfold og nysgjerrig utforsking.

Senteret er en katalysator for kunnskapsutvikling om undervisning og læring i høyere musikkutdanning. Gjennom prosjekter, nettverk og innovative forsøk utforsker senteret undervisningsformer, arbeidsmåter og utdanningsinnhold for studenter som skal møte framtidens musikkliv.

Prosjekter vi jobber med nå

Arrangementer og disputaser kommende

Nyheter siste

Våre publikasjoner og resultater

Studiemuligheter

Publisert: 12. mar. 2020 — Oppdatert: 23. mai 2023