Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

CEM­PE maga­si­net 2023

Gul bakgrunn, håndtegnede illustrasjoner av mennesker som musisere og snakker.

Dette er CEMPEs siste magasin og inneholder tekster om prosjekter og tematikk som senteret har jobbet med gjennom ti år.

Innhold

Forord

Forord fra redaktør for magasinet og senterleder, Ellen M. Stabell.

Fra studentpartnerne

Fride Nøstdahl Hjelle og Sigmund Skjeldrum Toppe reflekterer rundt sin rolle som studentpartnere i CEMPE.

Å lede et SFU – intervju med tre senterledere

Ingrid Maria Hanken, Jon Helge Sætre og Ellen M. Stabell deler sine erfaringer fra å lede et senter for fremragende utdanning.

TI år med CEMPE - hva er endret?

I denne teksten diskuterer Ellen M. Stabell, Sidsel Karlsen og Veronica Ski-Berg endringsprosesser i høyere musikkutdanning med CEMPE som case, basert på intervju- og dokumentstudier.

“You don't have to agree to make music”– Instrumental practicing across genres”

Guro Gravem Johansen skriver om erfaringene fra prosjektet Øving på tvers av sjangre.

The practising workshop – a development project

Guro Gravem Johansen og Siw Graabræk Nielsen ser tilbake på utviklingsprosjektet der studenter utforsket og utviklet egne øvingsstrategier.

Spill med meg!

Jon Helge Sætre skriver om hva som skjer med studentenes læring når læreren går inn som medspillende kammermusiker i ensemblet.

Ansattmobilitet i høyere musikkutdanning

Michael Duch deler fra et utviklingsprosjekt der jazzbasslærere ved norske institusjoner har samarbeidet om hovedinstrumentundervisningen.

«Jeg må selv finne ut hva jeg vil med musikken»

I denne teksten skriver Gjertrud Pedersen om studentenes erfaringer med å spille orkestermusikk i kammerensemble.

Den kunstneriske veiledningsrollen

Ingfrid Breie Nyhus og Tanja Orning reflekterer i denne teksten rundt erfaringene og læringsutbyttet fra prosjektet Kjernemappe og Kunstnerisk veiledning.

Musikkutdanningens tilknytning til kunstnerisk utviklingsarbeid

CEMPE har siden 2019 drevet en tenketank for KU-basert utdanning. I et intervju diskuterer tre av medlemmene arbeidet og veien videre.

«Likhet for alle er ikke likhet for alle»

Tidligere stipendiat og forsker i CEMPE, Veronica Ski-Berg, reflekterer rundt maktforhold i høyere musikkutdanning.

Studenter som partnere og prosjektledere

I en innledning til temaet skriver Ellen M. Stabell om hvordan studentinvolveringen i CEMPE har vokst frem i løpet av senterperioden.

Hvem bestemmer? – intervju med lederne av Musikkstudent- konferansen 2023

I et intervju snakker prosjektlederne, Sigrid Sand Angelsen og Karen Elise Fridtjofsen, om sine tanker om Musikkstudentkonferansen
og hvordan det hele kan videreføres.

Barnekonsertserien

Masterstudent Agnethe Sørlien har i flere år vært prosjektleder for Barnekonsertserien. I denne teksten deler hun sine tanker om prosjektets verdi for studentene som har deltatt, NMH og for henne selv.

Aktivist mellom tonene

Komposisjonsstudent Ida Grande Kaurin startet opp Ensemble LIME for at medstudenter skulle bli glad i mikrotonalitet.

MHPC22 – Musicians and performing artists' health and performance conference 2022

I september 2022 arrangerte CEMPE, Creo og NTO en tre dager lang internasjonal konferanse viet til musikerhelse og helsen til scenekunstarbeidere.

Health discourses in higher music education – wellness trends and moral culpability

Stipendiat ved NMH, Ioannis Theodoridis, reflekterer i dette essayet rundt diskurser om musikerhelse, og hvor ansvaret for musikerhelse bør ligge.

Mental helse i musikkutdanningen – et felles ansvar

Ole Martin Solberg, tidligere studentpartner i CEMPE, skriver om
mental musikerhelse og betydningen av sosial trygghet.

EKIP – Expanding artistic narratives

På Rytmisk Musikkonservatorium i København har de løst opp undervisningen i et semester for å la alle studentene gjøre et eksternt,
kollaborativt, integrert prosjekt. Malene Bichel deler i denne teksten erfaringer fra det første semesteret.

NMH på skrå

I 2022 arrangerte NMH en festivaluke for å markere at det var 50 år siden homofili ble avkriminalisert. Les intervjuet med prosjektleder og student Annie Lundgreen og viserektor for FoU, Sidsel Karlsen.

Mangfold i høyere musikkutdanning – hvordan bør fremtiden se ut?

I et intervju deler Susanne Xin og Siri Storheim, begge tidligere studenter ved NMH, sine tanker rundt mangfold i høyere musikkutdanning.

Konservatoriumspodden

Podkasten som tar opp aktuelle temaer i høyere musikkutdanning er nå ute med to sesonger og ti episoder.

Publikasjoner relevante

Publisert: 23. nov. 2023 — Oppdatert: 29. jan. 2024