Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Prepa­ring gene­ra­list stu­dent teachers to teach music

Forsiden til "Preparing generalist student teachers to teach music. A mixed-methods study of teacher educators and educational content in generalist teacher education music courses" av Jon Helge Sætre.

A mixed-methods study of teacher educators and educational content in generalist teacher education music courses

Jon Helge Sætres doktorgradsprosjekt setter seg for å studere musikkfaget i norsk grunnskolelærerutdanning. Hovedmålet er å beskrive innholdet i musikkfaget slik det blir undervist i lærerutdanningene, og de lærerne som underviser dette faget.

Prosjektet sikter prosjekter mot å få en bedre forståelse av hvordan (eller om) musikkfaget forbereder studentene til å undervise i musikk i grunnskolen. Ved å se dette også i lys av utdanningssosiologi sikter Sætre også mot å bidra til å forstå hvordan personer, strukturer og diskurser i lærerutdanningens sosiale felt regulerer og rekontekstualiserer musikkfaget som en del av lærerutdanningen.

Teoretisk forstås lærerutdanning nettopp som et sosialt og diskursivt felt, hvor personer, strukturer og kunnskapsstrukturer (diskurser) spiller sentrale roller (Bourdieu, 1984, 1990; Bernstein, 2000). Bourdieus begreper spill and illusio, og Bernsteins begreper rekontekstualiserende felt og hierarkiske og horisontale kunnskapsstrukturer er sentrale analytiske verktøy. Et annet hovedperspektiv, begrunnet både teoretisk og empirisk, er distinksjonen mellom to hovedformer for utdanningsinnhold i musikk som lærerutdanningsfag: a) faglig musikkinnhold og b) fagdidaktisk innhold. Disse perspektivene styrer blikket i studien og informerer utviklingen av forskningsinstrumenter.

Studien inkluderer et dels kvantitativt og dels kvalitativt spørreskjema og en serie kvalitative forskningsintervjuer. Målgruppen for begge er vitenskapelig ansatte ved lærerutdanningsinstitusjoner som tilbyr grunnskolelærerutdanning (GLU) som har undervist en eller flere grunnskolelærerstudenter i perioden mellom august 2010 og februar 2013.

  • NMH-publikasjoner 2014:11.

Publikasjoner relevante

Publisert: 12. apr. 2014 — Oppdatert: 19. aug. 2020